1. Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 2. Nemoj se ženiti, i da nemaš sinova ni kćeri na tom mjestu. 1.Moj. 19, 14.
 3. Jer ovako govori Gospod za sinove i kćeri što se rode na tom mjestu i za matere njihove koje ih rode, i za oce njihove koji ih rode u toj zemlji:
 4. Ljutom će smrću pomrijeti, neće biti oplakani niti će se pogrepsti, biće gnoj po zemlji, i od mača i od gladi izginuće, i mrtva će tjelesa njihova biti hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
 5. Jer ovako govori Gospod: ne ulazi u kuću u kojoj je žalost, i ne idi da plačeš niti ih žali; jer sam uzeo mir svoj od toga naroda, govori Gospod, milost i žaljenje. Psal. 78, 64. Jezek. 24, 16. Jezek. 24, 17.
 6. Pomrijeće mali i veliki u ovoj zemlji, neće biti pogrebeni niti će se oplakati, niti će se ko rezati ni glave strići za njima. 5.Moj. 14, 1. Isa. 22, 12. Jezek. 24, 22.
 7. Neće im se dati hljeba u žalosti da se potješe za mrtvijem, niti će ih napojiti iz čaše radi utjehe za ocem ili za materom. Prič. 31, 6. Jezek. 24, 17.
 8. Tako ne ulazi u kuću u kojoj je žalost da sjedeš s njima da jedeš i piješ.
 9. Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću učiniti da na ovom mjestu pred vašim očima i za vaših dana ne bude glasa radosna ni glasa vesela, glasa ženikova ni glasa nevjestina. Isa. 24, 7. Jer. 7, 34. Os. 2, 11. Otkr. 18, 23.
 10. A kad kažeš tome narodu sve ove riječi, ako ti reku: zašto izreče Gospod sve to veliko zlo na nas? i kako je bezakonje naše ili kaki je grijeh naš, kojim zgriješismo Gospodu Bogu svojemu? 5.Moj. 29, 24. Jer. 5, 19. Jer. 13, 22.
 11. Tada im reci: jer oci vaši ostaviše mene, govori Gospod, i idoše za drugim bogovima i služiše im i klanjaše im se, a mene ostaviše i zakona mojega ne držaše; Sud. 2, 12. 1.Car. 9, 9. 2.Dnev. 7, 22. Nem. 9, 26. Psal. 106, 35. Psal. 106, 40. Jer. 5, 7. Jer. 5, 9. Dan. 9, 10.
 12. A vi još gore činite nego oci vaši, jer eto idete svaki po misli srca svojega zloga ne slušajući mene. Jer. 7, 26. 2.Tim. 3, 13.
 13. Zato ću vas izbaciti iz ove zemlje u zemlju koje ne poznaste ni vi ni oci vaši, i ondje ćete služiti drugim bogovima dan i noć dokle vam ne učinim milost. 3.Moj. 18, 27. 5.Moj. 4, 26. 5.Moj. 28, 36. 2.Dnev. 7, 20. Jer. 15, 14.
 14. Zato, evo, idu dani, govori Gospod, kad se neće više govoriti: tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske; Jer. 23, 7.
 15. Nego: tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izrailjeve iz zemlje sjeverne i iz svijeh zemalja u koje ih bješe razagnao! Jer ću ih opet dovesti u zemlju njihovu koju sam dao ocima njihovijem.
 16. Gle, ja ću poslati mnoge ribare, govori Gospod, da ih love, i poslije ću poslati mnoge lovce da ih love po svakoj gori i po svakom humu i po rasjelinama kamenijem.Isa. 7, 19. Jer. 4, 29. Jer. 6, 9. Jer. 49, 5. Jer. 49, 6. Amos 4, 2. Amos 9, 3. Avak. 1, 15.
 17. Jer oči moje paze na sve putove njihove, nijesu sakriveni od mene, niti je bezakonje njihovo zaklonjeno od mojih očiju. Jov 34, 21. Prič. 5, 21. Jer. 32, 19. Jezek. 24, 8.
 18. I platiću im prvo dvojinom za bezakonje njihovo i za grijeh njihov, što oskvrniše zemlju moju strvima gadova svojih, i našljedstvo moje napuniše gnusobama svojim. Jezek. 43, 7. Mih. 4, 10.
 19. Gospode, krjeposti moja i grade moj i utočište moje u nevolji, k tebi će doći narodi od krajeva zemaljskih, i reći će: doista oci naši imaše laž, i taštinu i što nimalo ne pomaže.Psal. 18, 2. Psal. 22, 27. Isa. 2, 2. Isa. 44, 10.
 20. Eda li će čovjek načiniti sebi bogove, koji ipak nijesu bogovi? Isa. 37, 19. Gal. 4, 8.
 21. Zato, evo, ja ću ih naučiti sada, pokazaću im ruku svoju i silu svoju, da poznadu da mi je ime Gospod. 2.Moj. 6, 3.