1. Ovako mi reče Gospod: idi i kupi sebi pojas lanen i opaši se njim, a ne meći ga u vodu.
 2. Tako kupih pojas po riječi Gospodnjoj, i opasah se njim.
 3. Potom dođe mi opet riječ Gospodnja govoreći:
 4. Uzmi taj pojas što si kupio, što je oko tebe, pa se digni i idi na Efrat, i sakrij ga ondje u kaku rasjelinu kamenu. Psal. 137, 1. Mih. 4, 10.
 5. I otidoh i sakrih ga kod Efrata, kako mi zapovjedi Gospod.
 6. A poslije mnogo vremena reče mi Gospod: ustani i idi na Efrat, i uzmi pojas koji ti zapovjedih da sakriješ ondje.
 7. I otidoh na Efrat i otkopah i uzeh pojas s mjesta gdje ga bijah sakrio; a gle, pojas otruhnuo, i ne bješe ni za što. Isa. 64, 6. Jer. 24, 8. Plač. 3, 45.
 8. Tada mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 9. Ovako veli Gospod: tako ću učiniti da otruhne ponos Judin i veliki ponos Jerusalimski, 3.Moj. 26, 19.
 10. Toga naroda nevaljaloga, što neće da sluša mojih riječi, što hodi po mislima srca svojega i ide za drugim bogovima služeći im i klanjajući im se; i biće kao taj pojas, koji nije ni za što. 2.Dnev. 36, 15. Jer. 9, 14. Jer. 11, 8.
 11. Jer kako se pojas pripoji oko čovjeka, tako bijah pripojio oko sebe sav dom Izrailjev i sav dom Judin, veli Gospod, da bi bili moj narod na slavu i hvalu i diku; ali ne poslušaše. 1.Moj. 17, 7. 2.Moj. 19, 5. Jer. 33, 9.
 12. Zato im reci ovu riječ: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: svi se mjehovi pune vina. A oni će reći: zar ne znamo da se svi mjehovi pune vina?
 13. Tada im reci: ovako veli Gospod: evo, ja ću napuniti pjanosti sve stanovnike ove zemlje i careve, koji sjede mjesto Davida na prijestolu njegovu, i sveštenike i proroke i sve stanovnike Jerusalimske. Psal. 60, 3. Isa. 63, 6. Jer. 25, 27. Jezek. 23, 32. Otkr. 14, 10.
 14. I razbiću ih jednoga o drugoga, i oceve i sinove, veli Gospod; neću požaliti ni poštedjeti niti se smilovati, da ih ne potrem.
 15. Slušajte i čujte, nemojte se ponositi, jer Gospod govori. 5.Moj. 32, 29.
 16. Dajte slavu Gospodu Bogu svojemu dok nije spustio mrak, dokle se nijesu spotakle noge vaše po gorama mračnijem, da čekate svjetlost a on je obrati u sjen smrtni i pretvori u tamu. Isu. 7, 19. 1.Sam. 16, 5. Psal. 44, 19. Isa. 5, 30. Isa. 59, 9. Joil 2, 12. Amos 8, 9.
 17. Ako li ovo ne poslušate, duša će moja plakati tajno radi oholosti vaše i roniti suze, suze će teći iz oka mojega, jer će se zarobiti stado Gospodnje.
 18. Reci caru i carici: dolje sjedite, jer će se slavni vijenac vaš skinuti s vaše glave. 2.Car. 24, 12. Prič. 27, 24.
 19. Gradovi južni zatvoriće se i neće biti nikoga da ih otvori, odvešće se Juda u ropstvo, sasvijem će se odvesti u ropstvo. 3.Moj. 26, 31.
 20. Podignite oči svoje i vidite one što idu od sjevera. Gdje je stado što ti je predano, stado slave tvoje? Jer. 6, 22. ČV
 21. Šta ćeš reći kad te pohodi? Jer si ih ti naučio da budu knezovi nad tobom. Neće li te spopasti bolovi kao ženu kad se porađa?
 22. Ako li rečeš u srcu svom: zašto me to zadesi? za mnoštvo bezakonja tvojega uzgrnuće se skuti tvoji i obuća ti se skinuti. Isa. 47, 2. Jer. 16, 10. Jezek. 16, 37. Naum 3, 5.
 23. Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju ili ris šare svoje? možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo? PH
 24. Zato ću ih razmetnuti kao što razmeće pljevu vjetar iz pustinje.
 25. To je dio tvoj i obrok tvoj od mene, govori Gospod, zato što si me zaboravio i pouzdao se u laž. Jov 20, 29. Jer. 10, 14. Mih. 3, 11.
 26. Zato ću ti ja uzgrnuti skute na lice da se vidi sramota tvoja. Jer. 49, 10. Plač. 1, 8. Os. 2, 10.
 27. Preljube tvoje, rzanje tvoje, sramotna kurvarstva tvoja po humovima, po poljima, gadove tvoje vidio sam; teško tebi, Jerusalime! zar se nećeš očistiti? dokle još? Isa. 65, 7. Jer. 2, 20. Jer. 5, 8.