1. Potražiše me koji ne pitahu za me; nađoše me koji me ne tražahu; rekoh narodu koji se ne zove mojim imenom: evo me, evo me. Psal. 22, 27. Isa. 2, 2. Isa. 63, 19. Os. 1, 10. Rim. 10, 20. Ef. 2, 12.
 2. Vas dan pružah ruke svoje narodu nepokornu, koji ide za svojim mislima putem koji nije dobar, 5.Moj. 32, 5. Psal. 36, 4. Rim. 10, 21.
 3. Narodu, koji me jednako gnjevi u oči, koji prinosi žrtve u vrtovima i kadi na opekama; 3.Moj. 17, 5. Isa. 1, 29.
 4. Koji sjede kod grobova i noćuju u pećinama, jedu meso svinjeće i juha im je nečista u sudovima; 3.Moj. 11, 7. 5.Moj. 18, 11. Jezek. 4, 14.
 5. Koji govore: odlazi, ne dohvataj me se, jer sam svetiji od tebe. Ti su dim u nozdrvama mojim, oganj koji gori vas dan. Jezek. 16, 56. Mat. 9, 11. Luka 5, 30. Juda 1, 19.
 6. Eto, napisano je preda mnom: neću mučati, nego ću platiti, platiću im u njedra. 5.Moj. 32, 34. Mal. 3, 16.
 7. Za bezakonja vaša i za bezakonja otaca vaših, veli Gospod, koji kadiše na gorama, i na humovima ružiše me, izmjeriću im u njedra platu za djela koja činiše od početka. 3.Moj. 26, 39. Psal. 106, 6. Dan. 9, 8. Mat. 23, 32.
 8. Ovako veli Gospod: kao kad ko nađe vina u grozdu, pa reče: ne kvari ga, jer je blagoslov u njemu, tako ću učiniti radi sluga svojih, neću ih potrti svijeh, Joil 2, 14. Mat. 24, 22. ČV
 9. Jer ću izvesti sjeme iz Jakova i iz Jude našljednika gorama svojim, i naslijediće ih izbranici moji, i sluge moje naseliće se ondje. Isa. 30, 19. Mat. 24, 22.
 10. A Saron će biti tor za ovce i dolina Ahorska počivalište za goveda narodu mojemu koji me traži. Os. 2, 15.
 11. A vi, koji ostavljate Gospoda, koji zaboravljate svetu goru moju, koji postavljate sto Gadu i ljevate naljev Meniju, Jezek. 23, 41. 1.Kor. 10, 21.
 12. Vas ću izbrojiti pod mač, i svi ćete pripasti na klanje, jer zvah a vi se ne odzivaste, govorih a vi ne slušaste, nego činiste što je zlo preda mnom i izabraste što meni nije po volji. Prič. 1, 24. Isa. 66, 4. Jer. 7, 13. Zah. 7, 7.
 13. Zato ovako veli Gospod Gospod: gle, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati; gle, sluge će moje piti, a vi ćete biti žedni; gle, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti. Isa. 62, 9. Jezek. 35, 14.
 14. Gle, sluge će moje pjevati od radosti u srcu, a vi ćete vikati od žalosti u srcu i ridaćete od tuge u duhu.
 15. I ostavićete ime svoje izbranima mojim za uklin; i Gospod će te Bog ubiti, a sluge će svoje nazvati drugim imenom. Prič. 10, 7. Jer. 29, 22. Jer. 42, 18. Dela. 11, 26.
 16. Ko se uzblagosilja na zemlji, blagosiljaće se Bogom istinijem; a ko se uskune na zemlji, kleće se Bogom istinijem; jer će se prve nevolje zaboraviti i sakrivene će biti od očiju mojih. Isa. 19, 18.
 17. Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i što je prije bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti. 2.Pet. 3, 13.
 18. Nego se radujte i veselite se dovijeka radi onoga što ću ja stvoriti; jer gle, ja ću stvoriti Jerusalim da bude veselje i narod njegov da bude radost.
 19. I ja ću se veseliti radi Jerusalima, i radovaću se radi naroda svojega, i neće se više čuti u njemu plač ni jauk. Otkr. 7, 17. VB
 20. Neće više biti ondje maloga djeteta ni starca koji ne bi navršio dana svojih; jer će dijete umirati od sto godina, a grješnik od sto godina biće proklet. Prop. 8, 12.
 21. I oni će graditi kuće i sjedjeće u njima; i sadiće vinograde i ješće rod njihov. 3.Moj. 26, 16. Jer. 31, 5. Jezek. 28, 26. Amos 9, 14.
 22. Neće oni graditi a drugi se naseliti, neće saditi a drugi jesti, jer će dani narodu mojemu biti kao dani drvetu, i izbranicima će mojim ovetšati djela ruku njihovijeh.
 23. Neće raditi uzalud, niti će rađati za strah, jer će biti sjeme blagoslovenijeh od Gospoda, i natražje će njihovo biti s njima. 5.Moj. 28, 41. Isa. 49, 4. Os. 9, 12. Mal. 3, 12.
 24. I prije nego poviču, ja ću se odazvati; još će govoriti, a ja ću uslišiti. 1.Moj. 24, 15. 1.Moj. 24, 45. 2.Car. 20, 4. Psal. 32, 5. Dan. 9, 21. Mat. 6, 8. Dela. 4, 31.
 25. Vuk i jagnje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo; a zmiji će biti hrana prah; neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod. 1.Moj. 3, 14. Jov 5, 23. Isa. 2, 2. Isa. 11, 6. Dan. 2, 35. Rim. 16, 20. Otkr. 14, 1.