1. Oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novaca, hodite, kupujte i jedite; hodite, kupujte bez novaca i bez plate vina i mlijeka. Mat. 13, 44. Jovan 4, 14. Jovan 7, 37. 1.Kor. 1, 22. Otkr. 3, 18. Otkr. 21, 6. PH
 2. Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro, i duša će se vaša nasladiti pretiline.
 3. Prignite uho svoje i hodite k meni; poslušajte, i živa će biti duša vaša, i učiniću s vama zavjet vječan, milosti Davidove istinite. 2.Sam. 7, 8. 2.Dnev. 6, 42. Psal. 89, 28. Isa. 54, 8. Jer. 30, 9. Jer. 38, 20. Mat. 11, 28. Dela. 13, 34.
 4. Evo, dadoh ga za svjedoka narodima, za vođa i zapovjednika narodima. Jezek. 34, 23. Dan. 9, 25. Mal. 3, 5. 1.Tim. 6, 13. Jevr. 2, 10. Otkr. 1, 5.
 5. Evo, zvaćeš narod kojega nijesi znao, i narodi koji te nijesu znali steći će se k tebi, radi Gospoda Boga tvojega i sveca Izrailjeva, jer te proslavi. 2.Sam. 22, 44. Psal. 18, 43. Isa. 52, 15. Isa. 60, 9. Dela. 3, 13. Ef. 2, 11.
 6. Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte ga, dokle je blizu. Psal. 32, 6. Amos 5, 4. Amos 5, 14. Mat. 5, 25. Jovan 7, 34. 2.Kor. 6, 2. Jevr. 3, 13.
 7. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo. Jer. 3, 12. Zah. 8, 17. PH
 8. Jer misli moje nijesu vaše misli, niti su vaši putovi moji putovi, veli Gospod; 1.Sam. 16, 7. 2.Car. 5, 11. Os. 11, 9.
 9. Nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putovi moji viši od vaših putova, i misli moje od vaših misli.
 10. Jer kako pada dažd ili snijeg s neba i ne vraća se onamo, nego natapa zemlju i učini da rađa i da se zeleni, da daje sjemena da se sije i hljeba da se jede, Jov 14, 9. Os. 2, 21. 2.Kor. 9, 10.
 11. Tako će biti riječ moja kad izide iz mojih usta: neće se vratiti k meni prazna, nego će učiniti što mi je drago, i srećno će svršiti na što je pošljem.
 12. Jer ćete s veseljem izaći, i u miru ćete biti vođeni; gore i bregovi pjevaće pred vama od radosti, i sva će drveta poljska pljeskati rukama. Jezek. 17, 24. Joil 3, 18.
 13. Mjesto trnja niknuće jela, mjesto koprive niknuće mirta; i to će biti Gospodu u slavu, za vječan znak, kojega neće nestati. Jer. 33, 9. ČV