1. Tješite, tješite narod moj, govori Bog vaš. ČV
 2. Govorite Jerusalimu ljubazno, i javljajte mu da se navršio rok njegov, da mu se bezakonje oprostilo, jer je primio iz ruke Gospodnje dvojinom za sve grijehe svoje. Plač. 4, 22.
 3. Glas je nekoga koji viče: pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu. Mal. 3, 1. Mat. 3, 3. Mar. 1, 3. Luka 1, 76. Luka 3, 4. Luka 7, 27. Jovan 1, 23.
 4. Sve doline neka se povise, i sve gore i bregovi neka se slegnu, i što je krivo neka bude pravo, i neravna mjesta neka budu ravna. Isa. 2, 14. Luka 3, 5.
 5. I javiće se slava Gospodnja, i svako će tijelo vidjeti; jer usta Gospodnja govoriše. 2.Moj. 16, 7. Psal. 72, 19. Jezek. 36, 23. Luka 2, 10. ČV
 6. Glas govori: viči. I reče: šta da vičem? Da je svako tijelo trava i sve dobro njegovo kao cvijet poljski. Jov 34, 15.
 7. Suši se trava, cvijet opada kad duh Gospodnji dune na nj; doista je narod trava.
 8. Suši se trava, cvijet opada; ali riječ Boga našega ostaje dovijeka. 1.Pet. 1, 25.
 9. Izidi na visoku goru, Sione, koji javljaš dobre glase; podigni silno glas svoj, Jerusalime, koji javljaš dobre glase; podigni, ne boj se. Kaži gradovima Judinijem: evo Boga vašega. ČVČV
 10. Evo, Gospod Bog ide na jakoga, i mišica će njegova obladati njim; evo plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim. Isa. 62, 11.
 11. Kao pastir pašće stado svoje; u naručje svoje sabraće jaganjce, i u njedrima će ih nositi, a dojilice će voditi polako. 4.Moj. 11, 12. Isa. 49, 10. Jezek. 34, 23. Jovan 10, 11. Jevr. 13, 20. 1.Pet. 2, 25. Otkr. 7, 17.
 12. Ko je izmjerio vodu grstima svojim i nebesa premjerio peđu? ko je mjerom izmjerio prah zemaljski, i gore izmjerio na mjerila i bregove na poteg? 1.Moj. 1, 2. Jov 28, 25. Jov 38, 5. Avak. 3, 6.
 13. Ko je upravljao duh Gospodnji? ili mu bio savjetnik i naučio ga? Jov 36, 23. 1.Kor. 2, 16.
 14. S kim se je dogovarao i ko ga je urazumio i naučio putu suda, i naučio ga znanju i pokazao mu put razuma?
 15. Gle, narodi su kao kap iz vijedra, i kao praška na mjerilima broje se; gle, premješta ostrva kao prašak.
 16. Ni Livan ne bi bio dosta za oganj, i životinje njegove ne bi bile dosta za žrtvu paljenicu.
 17. Svi su narodi kao ništa pred njim, manje negoli ništa i taština vrijede mu.
 18. S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kaku ćete mu priliku naći? Dela. 17, 29. ČV
 19. Umjetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije. Jer. 10, 9.
 20. A ko je siromah, te nema šta prinijeti, bira drvo koje ne trune, i traži vješta umjetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče. Isa. 46, 7. Jer. 10, 4.
 21. Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih? Psal. 19, 1. Isa. 37, 26. Dela. 14, 17. Rim. 1, 19.
 22. On sjedi nad krugom zemaljskim, i njezini su mu stanovnici kao skakavci; on je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan. 1.Moj. 1, 1. 1.Moj. 1, 6. Jov 9, 8. Psal. 104, 2. Jer. 10, 12.
 23. On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština. Jov 12, 21.
 24. Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih. Isa. 40, 7.
 25. S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli sveti. 5.Moj. 4, 15. Isa. 40, 18. Dela. 17, 24.
 26. Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno? Psal. 147, 4. Isa. 51, 6.
 27. Zašto govoriš, Jakove, i kažeš, Izrailju: sakriven je put moj od Gospoda, i stvar moja ne izlazi pred Boga mojega?
 28. Ne znaš li? nijesi li čuo da Bog vječni Gospod, koji je stvorio krajeve zemaljske, ne sustaje niti se utruđuje? razumu njegovu nema mjere. Rim. 11, 33.
 29. On daje snagu umornome, i nejakome umnožava krjepost. Sud. 15, 19.
 30. Djeca se more i sustaju, i mladići padaju; Jer. 48, 15. Jer. 49, 26. Jer. 50, 30. Plač. 1, 15. Amos 8, 13.
 31. Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Jov 17, 9. Psal. 25, 3. Isa. 8, 17. Jer. 48, 15. Plač. 3, 25. Mar. 9, 29. 2.Kor. 4, 8. 2.Kor. 4, 16.