1. Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.
 2. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu u psaltir od deset žica.
 3. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući; Isa. 42, 10.
 4. Jer je prava riječ Gospodnja, i svako djelo njegovo istinito.
 5. On ljubi pravdu i sud, dobrote je Gospodnje puna zemlja. PH
 6. Riječju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta njegovijeh sva vojska njihova. 1.Moj. 1, 6. Jov 26, 13. Jovan 1, 1. Jevr. 11, 3.
 7. Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme. 1.Moj. 1, 9.
 8. Nek se boji Gospoda sva zemlja, i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj;
 9. Jer on reče, i postade; on zapovjedi, i pokaza se. 1.Moj. 1, 3. Jona 2, 11. ČV
 10. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima.
 11. Namjera je Gospodnja tvrda dovijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. 4.Moj. 22, 20. Jov 23, 13. Prič. 19, 21. Jer. 44, 29. Jezek. 38, 10. Dela. 4, 27.
 12. Blago narodu, kojemu je Bog Gospod, plemenu, koje je on izabrao sebi za naslijeđe. Zah. 2, 12.
 13. S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske; 2.Dnev. 16, 9. Jov 28, 24. Psal. 11, 4.
 14. S prijestola, na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji.
 15. On je stvorio sva srca njihova, on i zna sva djela njihova. Jov 11, 11. Psal. 44, 21. Prič. 24, 12. Isa. 64, 8. Jer. 32, 19. Os. 7, 2.
 16. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga; Dan. 11, 11. Os. 1, 7.
 17. Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga, neće izbaviti.
 18. Gle, oko je Gospodnje na onima koji ga se boje, i na onima koji čekaju milost njegovu. 2.Dnev. 6, 20. Jov 36, 7. Psal. 34, 15.
 19. On će dušu njihovu izbaviti od smrti, i prehraniti ih u gladne godine.
 20. Duša se naša uzda u Gospoda; on je pomoć naša i štit naš.
 21. O njemu se veseli srce naše; jer se u sveto ime njegovo uzdamo.
 22. Da bude milost tvoja, Gospode, na nama, kao što se uzdamo u tebe.