1. Dajte Gospodu, sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast.1.Dnev. 16, 28. Psal. 89, 6.
  2. Dajte Gospodu slavu imena njegova. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
  3. Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom. Jov 37, 2. Otkr. 10, 3.
  4. Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan.
  5. Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre Livanske.
  6. Kao tele skaču od njega; Livan i Sirion kao mlad bivo. 5.Moj. 3, 9. Psal. 114, 4.
  7. Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni.
  8. Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. 4.Moj. 13, 27.
  9. Glas Gospodnji oprašta košute bremena, i sa šuma skida odijelo; i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Jov 39, 4.
  10. Gospod je sjedio nad potopom, i sjedjeće Gospod kao car uvijek. Psal. 93, 4.
  11. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom. Isa. 40, 29.