1. Uzvišivaću te, Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka.
 2. Svaki ću te dan blagosiljati, i hvaliću ime tvoje dovijeka i bez prestanka.
 3. Velik je Gospod, i valja ga slaviti, i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti.
 4. Od koljena do koljena hvaliće djela tvoja, i silu tvoju kazivati. Psal. 106, 2.
 5. O visokoj slavi tvojega veličanstva, i o divnim djelima tvojim razmišljam.
 6. Pripovijedaće silu čudesa tvojih, i ja ću veličanstvo tvoje kazivati.
 7. Hvaliće veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Psal. 138, 5.
 8. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. 2.Moj. 34, 6. 4.Moj. 14, 18. Psal. 57, 10. Psal. 86, 5. Psal. 86, 15. Plač. 3, 22. Jovan 1, 17.
 9. Dobar je Gospod prema svima, i žalostiv na sva djela svoja. Psal. 100, 5. Naum 1, 7. Mat. 5, 45. Dela. 14, 17.
 10. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja, i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Psal. 19, 1. Psal. 103, 22.
 11. Neka kazuju slavu carstva tvojega, i silu tvoju pripovijedaju.
 12. Da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju, i visoku slavu carstva tvojega.
 13. Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova, i vlada tvoja na sva koljena.
 14. Gospod prihvata sve koji padaju, i ispravlja sve pognute.
 15. Oči su svijeh k tebi upravljene, i ti im daješ hranu na vrijeme; 1.Moj. 1, 29. PH
 16. Otvoraš ruku svoju, i sitiš svašta živo po želji. Psal. 104, 28. PH
 17. Pravedan je Gospod u svijem putovima svojim, i svet u svijem djelima svojim.
 18. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh, koji ga prizivaju u istini. Psal. 91, 1. Isa. 61, 10. Jovan 4, 24. Jovan 14, 23. Jak. 4, 8. 1.Jov. 2, 24. Juda 1, 23. Otkr. 3, 20.
 19. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjavu njihovu čuje, i pomaže im. Psal. 20, 4. 1.Jov. 5, 14.
 20. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti.1.Pet. 1, 5.
 21. Hvalu Gospodu neka govore usta moja, i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.