1. Hvalite ime Gospodnje, hvalite, sluge Gospodnje,
 2. Koji stojite u domu Gospodnjem, u dvorima doma Boga našega.Luka 2, 37.
 3. Hvalite Gospoda, jer je dobar Gospod; pojte imenu njegovu, jer je slatko.
 4. Jer Jakova izabra sebi Gospod, Izrailja za dostojanje svoje. 2.Moj. 19, 5. 5.Moj. 7, 6.
 5. Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svijeh bogova.
 6. Što god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Psal. 95, 4.
 7. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini usred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. 1.Moj. 2, 6. Jov 5, 10. Jov 28, 25. Jov 38, 22. Jer. 10, 13. Jer. 51, 16. Zah. 10, 1.
 8. On pobi prvence u Misiru od čovjeka do živinčeta.
 9. Pokaza znake i čudesa usred tebe, Misire, na Faraonu i na svijem slugama njegovijem.
 10. Pobi narode velike, i izgubi careve jake: 4.Moj. 21, 24. Avak. 3, 6.
 11. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska;Isu. 12, 7.
 12. I dade zemlju njihovu u dostojanje, u dostojanje Izrailju, narodu svojemu. 1.Moj. 17, 8.
 13. Gospode! ime je tvoje vječno; Gospode! spomen je tvoj od koljena do koljena. 2.Moj. 3, 15.
 14. Jer će suditi Gospod narodu svojemu, i na sluge svoje smilovaće se.5.Moj. 32, 36. Amos 7, 6.
 15. Idoli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih;
 16. Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
 17. Uši imaju, a ne čuju; niti ima dihanja u ustima njihovijem.
 18. Kakvi su oni onaki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
 19. Dome Izrailjev, blagosiljaj Gospoda; dome Aronov, blagosiljaj Gospoda;
 20. Dome Levijev, blagosiljaj Gospoda; koji se bojite Gospoda, blagosiljajte Gospoda.
 21. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu! Aliluja!