1. Da nije bio Gospod s nama, neka reče Izrailj, 1.Moj. 15, 1. 4.Moj. 14, 9. Isu. 1, 5. Rim. 8, 31. Jevr. 13, 5.
  2. Da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ustaše na nas,
  3. Žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas; Psal. 35, 25. Prič. 1, 12. Jer. 51, 34.
  4. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu;
  5. Pokrila bi dušu našu silna voda.
  6. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovijem da nas rastržu!
  7. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke; zamka se raskide, i mi se izbavismo.
  8. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju. 2.Moj. 18, 4. Psal. 121, 2. Prič. 18, 10. Isa. 50, 10. Jevr. 13, 6.