1. A Jov odgovori i reče:
 2. O da bi se dobro izmjerili jadi moji, i zajedno se nevolja moja metnula na mjerila!
 3. Pretegla bi pijesak morski; zato mi i riječi nedostaje.
 4. Jer su strijele svemogućega u meni, otrov njihov ispija mi duh, strahote Božije udaraju na me.5.Moj. 32, 23. 5.Moj. 32, 42. Jov 16, 12. Psal. 7, 13. Psal. 18, 14. Psal. 21, 12.
 5. Riče li divlji magarac kod trave? muče li vo kod piće svoje? Jov 39, 8.
 6. Jede li se bljutavo bez soli? ima li slasti u biocu od jajca?
 7. Čega se duša moja nije htjela dotaknuti, to mi je jelo u nevolji.
 8. O da bi mi se ispunila molba, i da bi mi Bog dao što čekam!
 9. I da bi Bog htio satrti me, da bi mahnuo rukom svojom, i istrijebio me!
 10. Jer mi je još utjeha, ako i gorim od bola niti me žali, što nijesam tajio riječi svetoga. Jov 11, 4.
 11. Kaka je sila moja da bih pretrpio? kakav li je kraj moj da bih produljio život svoj?
 12. Je li sila moja kamena sila? je li tijelo moje od mjedi?
 13. Ima li još pomoći u mene? i nije li daleko od mene što bi me pridržalo?
 14. Nesretnomu treba milost prijatelja njegova, ali je on ostavio strah svemogućega.Jov 19, 21.
 15. Braća moja iznevjeriše kao potok, kao bujni potoci prođoše, Prič. 25, 19. Jer. 12, 6.
 16. Koji su mutni od leda, u kojima se sakriva snijeg;
 17. Kad se otkrave, oteku; kad se zagriju, nestane ih s mjesta njihovijeh.
 18. Tamo amo svrću od putova svojih, idu u ništa i gube se.
 19. Putnici iz Teme pogledahu, koji iđahu u Sevu uzdahu se u njih; Jov 1, 15.
 20. Ali se postidješe što se pouzdaše u njih, došavši do njih osramotiše se.
 21. Tako i vi postaste ništa; vidjeste pogibao moju, i strah vas je. Psal. 38, 11.
 22. Eda li sam vam rekao: dajte mi, ili od blaga svojega poklonite mi;Dela. 20, 33.
 23. Ili izbavite me iz ruke neprijateljeve, i iz ruke nasilničke iskupite me?
 24. Poučite me, i ja ću mučati; i u čemu sam pogriješio, obavijestite me. Psal. 39, 1.
 25. Kako su jake riječi istinite! Ali šta će ukor vaš?
 26. Mislite li da će riječi ukoriti, i da je govor čovjeka bez nadanja vjetar? Jov 8, 2.
 27. I na sirotu napadate, i kopate jamu prijatelju svojemu.
 28. Zato sada pogledajte me, i vidite lažem li pred vama.
 29. Pregledajte; da ne bude nepravde; pregledajte, ja sam prav u tom. Jov 17, 10.
 30. Ima li nepravde na jeziku mojem? ne razbira li grlo moje zla? Jov 33, 8. Jak. 3, 13.