1. Zovi; hoće li ti se ko odazvati? i komu ćeš se između svetijeh obratiti?
 2. Doista bezumnoga ubija gnjev, i ludoga usmrćuje srdnja. 1.Moj. 31, 1.
 3. Ja vidjeh bezumnika gdje se ukorijenio; ali odmah prokleh stan njegov.
 4. Sinovi su njegovi daleko od spasenja i satiru se na vratima a nema ko da izbavi.
 5. Ljetinu njegovu jede gladni i ispred trnja kupi je, i lupež ždere blago njihovo. Jov 20, 22.
 6. Jer muka ne izlazi iz praha niti nevolja iz zemlje niče.
 7. Nego se čovjek rađa na nevolju, kao što iskre iz ugljevlja uzlijeću u vis. 2.Car. 19, 3.
 8. Ali ja bih Boga tražio, i pred Boga bih iznio stvar svoju, Psal. 50, 15.
 9. Koji čini stvari velike i neispitljive, divne, kojima nema broja; Jov 10, 16.
 10. Koji spušta dažd na zemlju i šalje vodu na polja;
 11. Koji podiže ponižene, i žalosne uzvišuje k spasenju;
 12. Koji rasipa misli lukavijeh da ruke njihove ne svrše ništa; Avd. 1, 8.
 13. Koji hvata mudre u njihovu lukavstvu, i namjeru opakih obara; Mat. 21, 24. 1.Kor. 3, 19.
 14. Danju nailaze na mrak, i u podne pipaju kao po noći. Amos 8, 9.
 15. On izbavlja ubogoga od mača, od usta njihovijeh i od ruke silnoga.
 16. Tako ima nadanja siromahu, a zloća zatiskuje usta svoja.
 17. Gle, blago čovjeku koga Bog kara; i zato ne odbacuj karanja svemogućega.Psal. 94, 12. Psal. 119, 71. Jevr. 12, 5. Jak. 1, 12.
 18. Jer on zadaje rane, i zavija; on udara, i ruke njegove iscjeljuju. 1.Sam. 2, 6.
 19. Iz šest nevolja izbaviće te; ni u sedmoj neće te se zlo dotaći. 2.Moj. 12, 46. Psal. 34, 19. Psal. 91, 10. Prič. 1, 33. Jovan 19, 36. 2.Sol. 3, 3. 2.Pet. 2, 9.
 20. U gladi izbaviće te od smrti i u ratu od mača. Jer. 37, 21.
 21. Kad jezik šiba, bićeš sakriven, niti ćeš se bojati pustoši kad dođe. Psal. 31, 20.
 22. Smijaćeš se pustoši i gladi, niti ćeš se bojati zvijerja zemaljskoga.
 23. Jer ćeš s kamenjem poljskim biti u vjeri, i zvijerje će poljsko biti u miru s tobom. Psal. 91, 12. Isa. 11, 8.
 24. I vidjećeš da je mir u šatoru tvom, kućićeš kuću svoju i nećeš se prevariti.
 25. Vidjećeš kako će ti se umnožiti sjeme tvoje, i porod će tvoj biti kao trava na zemlji.
 26. Star ćeš otići u grob kao što se žito snosi u stog u svoje vrijeme.
 27. Eto, razgledasmo to, tako je; poslušaj i razumij.