1. A Gospod opet odgovarajući Jovu iz vihora reče: Jov 38, 1. Psal. 50, 3.
 2. Opaši se sada kao čovjek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj. Jov 38, 3. Jov 42, 4.
 3. Hoćeš li ti uništiti moj sud? hoćeš li mene osuditi da bi sebe opravdao? Psal. 51, 4.
 4. Je li u tebe mišica kao u Boga? grmiš li glasom kao on? Jov 37, 4. Psal. 29, 3. Jezek. 10, 5.
 5. Okiti se sada čašću i veličanstvom, u slavu i krasotu obuci se. Psal. 93, 1.
 6. Prospi jarost gnjeva svojega, i pogledaj sve ponosite, i obori ih.
 7. Pogledaj sve ponosite, i ponizi ih, i potri bezbožnike na mjestu njihovu. Isa. 2, 12. Dan. 4, 37. Mal. 4, 3. Luka 18, 14.
 8. Zatrpaj ih sve u prah, i poveži im lice na skrivenu mjestu.
 9. Tada ću te i ja hvaliti da te čuva desnica tvoja.
 10. A gle, slon, kojega sam stvorio s tobom, jede travu kao vo;
 11. Gle, snaga mu je u bedrima njegovijem, i sila mu je u pupku trbuha njegova;
 12. Diže rep svoj kao kedar, žile od jaja njegovijeh spletene su kao grane;
 13. Kosti su mu kao cijevi mjedene, zglavci kao poluge gvozdene.
 14. On je prvo između djela Božijih, tvorac njegov dao mu je mač.
 15. Gore nose mu piću, i sve zvijerje poljsko igra se ondje. Psal. 104, 14.
 16. U hladu liježe, u gustoj trsci i glibu.
 17. Granata drveta zaklanjaju ga sjenom svojim, i opkoljavaju ga vrbe na potocima.
 18. Gle, ustavlja rijeku da ne teče, uzda se da će ispiti Jordan gubicom svojom. 1.Moj. 13, 10. Jer. 12, 5.
 19. Hoće li ga ko uhvatiti na oči njegove? zamku mu provući kroz nos?
 20. Hoćeš li udicom izvući krokodila ili užem podvezati mu jezik? Psal. 104, 26.
 21. Hoćeš li mu provući situ kroz nos? ili mu šiljkom provrtjeti čeljusti? Psal. 32, 9. Isa. 30, 28. Isa. 37, 29. Jezek. 29, 4.
 22. Hoće li te mnogo moliti, ili će ti laskati?
 23. Hoće li učiniti vjeru s tobom da ga uzmeš da ti bude sluga dovijeka?
 24. Hoćeš li se igrati s njim kao sa pticom, ili ćeš ga vezati djevojkama svojim?
 25. Hoće li se njim častiti drugovi? razdijeliti ga među trgovce?
 26. Hoćeš li mu napuniti kožu šiljcima i glavu ostvama?
 27. Digni na nj ruku svoju; nećeš više pominjati boja.
 28. Gle, zaludu je nadati mu se; kad ga samo ugleda čovjek, ne pada li?