1. Loviš li ti lavu lov? i lavićima trbuh puniš,
 2. Kad leže u pećinama i vrebaju u zaklonu svom?
 3. Ko gotovi gavranu hranu njegovu kad ptići njegovi viču k Bogu i lutaju nemajući šta jesti? Psal. 147, 9. Joil 1, 20. Mat. 6, 26. Luka 12, 24.
 4. Znaš li vrijeme kad se divokoze koze? i jesi li vidio kad se košute legu? Psal. 29, 9. Psal. 104, 18.
 5. Jesi li izbrojio mjesece, dokle nose? znaš li vrijeme kad se legu?
 6. Kako se savijaju, mlad svoju ispuštaju, i opraštaju se bolova?
 7. Kako jača mlad njihova, raste po polju i otišavši ne vraća se k njima?
 8. Ko je pustio divljega magarca da je slobodan, i remene divljemu magarcu ko je razdriješio? Jov 6, 5. Psal. 104, 11.
 9. Kojemu odredih pustinju za kuću i za stan slatinu. Jov 24, 5. Jer. 2, 24. Os. 8, 9.
 10. On se smije vrevi gradskoj, i ne sluša vike nastojnikove.
 11. Što nalazi u gorama, ono mu je pića, i traži svaku zelen.
 12. Bi li ti jednorog htio služiti? bi li noćivao za jaslima tvojim?
 13. Možeš li vezati užem jednoroga da ore? hoće li vlačiti brazde za tobom?
 14. Hoćeš li se osloniti na nj što mu je snaga velika? i ostaviti na njemu svoj posao?
 15. Hoćeš li se pouzdati u nj da će ti svesti ljetinu i na gumno tvoje složiti?
 16. Jesi li ti dao paunu lijepa krila i perje čaplji ili noju?
 17. Koji snese na zemlji jajca svoja, i ostavi da ih prah grije;
 18. I ne misli da će ih noga razbiti i zvijer poljska zgaziti;
 19. Nemilostiv je ptićima svojim kao da nijesu njegovi, i da mu trud ne bude uzalud ne boji se. 3.Moj. 26, 29. Isa. 49, 15. Jer. 19, 9. Plač. 2, 20. Jezek. 5, 10.
 20. Jer mu Bog nije dao mudrost niti mu je udijelio razuma. Jov 35, 11.
 21. Kad se podigne u vis, smije se konju i konjiku.
 22. Jesi li ti dao konju jačinu? jesi li ti okitio vrat njegov rzanjem?
 23. Hoćeš li ga poplašiti kao skakavca? frkanje nozdrva njegovijeh strašno je;
 24. Kopa zemlju, veseo je od sile, ide na susret oružju; Jer. 8, 6.
 25. Smije se strahu i ne plaši se niti uzmiče ispred mača;
 26. Kad zvekće nad njim tul i sijeva koplje i sulica;
 27. Od nemirnoće i ljutine kopa zemlju, i ne može da stoji kad truba zatrubi.
 28. Kad truba zatrubi, on vrišti, izdaleka čuje boj, viku vojvoda i poklič.
 29. Eda li po tvome razumu leti jastrijeb? širi krila svoja na jug?
 30. Eda li se na tvoju zapovijest diže u vis orao, i na visini vije gnijezdo? Jer. 49, 16.
 31. Na stijeni stanuje i bavi se, navrh stijene, na tvrdu mjestu.
 32. Odatle gleda hrane, daleko mu vide oči.
 33. I ptići njegovi piju krv, i gdje su mrtva tjelesa ondje je on. Mat. 24, 28. Luka 17, 37.
 34. I tako odgovarajući Gospod Jovu reče:
 35. Ko se prepire s Bogom, hoće li ga učiti? koji kudi Boga, neka odgovori na to. Jov 9, 3. Isa. 45, 9.
 36. Tada Jov odgovori Gospodu i reče: Jov 42, 1.
 37. Gle, ja sam malen, šta bih ti odgovorio? Mećem ruku svoju na usta svoja. Jezd. 9, 6. Jov 29, 9. Psal. 39, 9. Psal. 51, 4. Zah. 2, 13.
 38. Jednom govorih, ali neću odgovarati; i drugom, ali neću više.