1. Tada odgovori Gospod Jovu iz vihora i reče: 2.Moj. 19, 16. 2.Moj. 19, 18. 1.Car. 9, 11. 2.Car. 2, 1. Jezek. 1, 4.
 2. Ko je to što zamračuje savjet riječima nerazumno? Jov 34, 35. Jov 42, 3.
 3. Opaši se sada kao čovjek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj. 1.Car. 18, 46. Jov 40, 2. Jov 42, 4.
 4. Gdje si ti bio kad ja osnivah zemlju? kaži, ako si razuman. Jov 15, 7. Psal. 104, 5. Isa. 40, 14. Jona 2, 7.
 5. Ko joj je odredio mjere? znaš li? ili ko je rastegao uže preko nje? Jov 34, 13.
 6. Na čem su podnožja njezina uglavljena? ili ko joj je metnuo kamen ugaoni? VB
 7. Kad pjevahu zajedno zvijezde jutrnje i svi sinovi Božji klikovahu.Jov 1, 6. VBČVČV
 8. Ili ko je zatvorio more vratima kad kao iz utrobe izide? 1.Moj. 1, 9. Psal. 33, 7. Prič. 8, 29.
 9. Kad ga odjeh oblakom i povih tamom;
 10. Kad postavih za nj uredbu svoju i metnuh mu prijevornice i vrata;
 11. I rekoh: dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš, i tu će se ustavljati ponositi valovi tvoji. Psal. 124, 5. ČV
 12. Jesi li svoga vijeka zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino,
 13. Da se uhvati zemlji za krajeve, i da se rastjeraju s nje bezbožnici,
 14. Da se ona promijeni kao blato pečatno, a oni da stoje kao haljina,
 15. Da se oduzme bezbožnicima svjetlost njihova i ruka podignuta da se slomi?
 16. Jesi li dolazio do dubina morskih? i po dnu propasti jesi li hodio?
 17. Jesu li ti se otvorila vrata smrtna, i vrata sjena smrtnoga jesi li vidio?
 18. Jesi li sagledao širinu zemaljsku? kaži, ako znaš sve to.
 19. Koje je put k stanu svjetlosti? i gdje je mjesto tami,
 20. Da bi je uzeo i odveo do međe njezine, i znao staze k domu njezinu?
 21. Znaš ti; jer si se onda rodio, i broj je dana tvojih velik.
 22. Jesi li ulazio u riznice šnježne? ili riznice gradne jesi li vidio, Psal. 135, 7.
 23. Koje čuvam za vrijeme nevolje, za dan boja i rata? 2.Moj. 9, 18. Isu. 10, 11. Psal. 9, 13. Isa. 30, 30.
 24. Kojim se putem dijeli svjetlost i ustoka se razilazi po zemlji?
 25. Ko je razdijelio jazove povodnju i put svjetlici gromovnoj?
 26. Da bi išao dažd na zemlju gdje nema nikoga, i na pustinju gdje nema čovjeka,
 27. Da napoji pusta i nerodna mjesta, i učini da raste trava zelena. Psal. 107, 35.
 28. Ima li dažd oca? ili ko je rodio kaplje rosne? 1.Sam. 12, 17. Jov 5, 9. Psal. 147, 8.
 29. Iz čije je utrobe izašao led, i ko je rodio slanu nebesku, Jov 6, 16. Psal. 147, 16.
 30. Da se vode skrivaju i postaju kao kamen i krajevi propasti srastaju?
 31. Možeš li svezati miline vlašićima? ili svezu štapima razdriješiti?
 32. Možeš li izvesti južne zvijezde na vrijeme? ili kola sa zvijezdama njihovijem hoćeš li voditi?
 33. Znaš li red nebeski? možeš li ti uređivati vladu njegovu na zemlji? 1.Moj. 1, 10. Psal. 119, 3. Psal. 119, 91. Jer. 31, 35.
 34. Možeš li dignuti glas svoj do oblaka da bi te mnoštvo vode pokrilo?
 35. Možeš li pustiti munje da idu, i da ti reku: evo nas?
 36. Ko je metnuo čovjeku u srce mudrost? ili ko je dao duši razum? Jov 32, 8. Psal. 51, 6. Prop. 2, 26.
 37. Ko će izbrojiti oblake mudrošću, i mjehove nebeske ko će izliti, 1.Moj. 8, 2. Jov 38, 34.
 38. Da se raskvašen prah zgusne i grude da se slijepe?