1. A Vildad Sušanin odgovori i reče:
  2. Vlast je i strah u njega, čini mir na visinama svojim.
  3. Vojskama njegovijem ima li broja? i koga ne obasjava vidjelo njegovo? 1.Moj. 1, 3. 1.Moj. 1, 14. Psal. 19, 4. Psal. 139, 8. Psal. 139, 11. Mat. 5, 45. Jak. 1, 17.
  4. I kako će čovjek biti pravedan pred Bogom? i kako će čist biti rođeni od žene? Jov 4, 17. Jov 9, 2. Psal. 130, 3. Psal. 143, 2. Rim. 3, 19.
  5. Gle, ni mjesec ne bi sjao, ni zvijezde ne bi bile čiste pred njim, Jov 15, 15.
  6. Akamoli čovjek, crv, i sin čovječji, moljac. Psal. 22, 6.