1. Zašto svemogućemu nijesu sakrivena vremena? i koji ga znaju, ne vide dana njegovijeh?Dela. 1, 7.
 2. Međe pomiču bezbožni, otimaju stado i pasu; 5.Moj. 19, 14.
 3. Magarca sirotama odgone; u zalogu uzimaju vola udovici; 5.Moj. 24, 6. 5.Moj. 24, 10. 5.Moj. 24, 12. 5.Moj. 24, 17.
 4. Siromahe odbijaju s puta; ubogi u zemlji kriju se svi. Jov 31, 19. Prič. 28, 28.
 5. Gle, kao divlji magarci u pustinji izlaze na posao svoj ustajući rano na plijen; pustinja je hrana njima i djeci njihovoj; Jov 39, 8.
 6. Žanju njivu i beru vinograd koji nije njihov;
 7. Gola nagone da noćuje bez haljine, koji se nemaju čim pokriti na zimi,2.Moj. 22, 26. 5.Moj. 24, 12. Isa. 58, 7.
 8. Okisli od pljuska u gori, nemajući zaklona, privijaju se k stijeni. Plač. 4, 5.
 9. Grabe siroče od dojke i sa siromaha skidaju zalog.
 10. Gologa ostavljaju da ide bez haljine, i one koji nose snopove da gladuju.
 11. Koji među njihovijem zidovima ulje cijede i grožđe u kacama gaze, podnose žeđ.
 12. Ljudi u gradu uzdišu, i duše pobijenijeh viču, a Bog ne ukida toga. Prop. 8, 11.
 13. Oni se protive svjetlosti, ne znajući za putove njezine i ne staju na stazama njezinijem.
 14. Zorom ustajući krvnik ubija siromaha i ubogoga; a noću je kao lupež.
 15. I oko kurvarovo pazi na sumrak govoreći: da me oko ne vidi. I sakriva lice. Prič. 7, 9.
 16. Prokopavaju po mraku kuće, koje obdan sebi zabilježe; ne znaju za svjetlost.Jovan 3, 20.
 17. Jer je zora njima svjema sjen smrtni; ako ih ko pozna, strah ih je sjena smrtnoga.
 18. Brzi su kao povrh vode, proklet je dio njihov na zemlji; neće vidjeti puta vinogradskoga.
 19. Kao što suša i vrućina grabi vode šnježne, tako grob grješnike. Jov 6, 17.
 20. Zaboravlja ih utroba materina, slatki su crvima, ne spominju se više; kao drvo skršiće se nepravednik. Prič. 10, 7.
 21. Združuje s njim nerotkinju koja ne rađa, i udovici ne čini dobra.
 22. Grabi jake svojom silom; ostane li koji, ne uzda se u život svoj. Jov 12, 19.
 23. Da mu Bog u što će se pouzdati; ali oči njegove paze na njihove pute.
 24. Uzvise se za malo, pa ih nema; padaju i ginu kao svi drugi, i kao vrh od klasa otsijecaju se.Psal. 37, 35.
 25. Nije li tako? ko će me utjerati u laž i obratiti u ništa riječi moje?