1. A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
 2. Zato me misli moje nagone da odgovorim, i zato hitim.
 3. Čuo sam ukor koji me sramoti, ali će duh iz razuma mojega odgovoriti za me.
 4. Ne znaš li da je tako otkako je vijeka, otkako je postavljen čovjek na zemlji,
 5. Da je slava bezbožnijeh za malo i radost licemjerova za čas?Psal. 37, 35. Dan. 4, 22. Dan. 5, 5. Dan. 11, 4.
 6. Da bi mu visina doprla do neba, i glava se njegova dotakla oblaka,
 7. Nestaće ga zasvagda kao kala njegova; i koji ga vidješe reći će: kuda se djede?Isa. 51, 13.
 8. Kao san odletjeće, i neće se naći, i iščeznuće kao noćna utvara. Jov 18, 11. Psal. 90, 5. Dan. 11, 19.
 9. Oko koje ga je gledalo neće više, niti će ga više vidjeti mjesto njegovo. Jov 7, 8.
 10. Sinovi njegovi umiljavaće se siromasima i ruke će njegove vraćati što je oteo. Jov 27, 14.
 11. Kosti će njegove biti pune grijeha mladosti njegove, i oni će ležati s njim u prahu.
 12. Ako mu je i slatka u ustima zloća i krije je pod jezikom svojim,
 13. Čuva je i ne pušta je, nego je zadržava u grlu svom,
 14. Ipak će se jelo njegovo pretvoriti u crijevima njegovijem, postaće u njemu jed aspidin. Jer. 4, 18.
 15. Blago što je proždro izbljuvaće, iz trbuha njegova istjeraće ga Bog. Mat. 27, 3.
 16. Jed će aspidin sisati, ubiće ga jezik gujinji.
 17. Neće vidjeti potoka ni rijeka kojima teče med i maslo. Jer. 17, 6.
 18. Vratiće muku, a neće je pojesti; prema blagu biće promjena, i neće se radovati.
 19. Jer je tlačio i ostavljao uboge, kuće je otimao i nije zidao.
 20. Jer nije nigda osjetio mira u trbuhu svom, ni što mu je najmilije neće sačuvati. Prop. 5, 13.
 21. Ništa mu neće ostati od hrane njegove. Zato ne može dobro njegovo trajati.
 22. Kad se ispuni izobilje njegovo, tada će biti u nevolji; sve ruke nevoljnijeh udariće na nj.
 23. Kad bi napunio trbuh svoj, poslaće na nj Bog jarost gnjeva svojega, i pustiće je kao dažd na njega i na jelo njegovo. 4.Moj. 11, 33. 2.Car. 7, 19. Psal. 78, 30.
 24. Kad stane bježati od oružja gvozdenoga, prostrijeliće ga luk mjedeni. Isa. 24, 18. Jer. 48, 43. Amos 5, 19.
 25. Strijela puštena proći će kroz tijelo njegovo, i svijetlo gvožđe izaći će iz žuči njegove; kad pođe, obuzeće ga strahote. Jov 18, 11. Psal. 73, 19.
 26. Sve će tame biti sakrivene u tajnim mjestima njegovijem; proždrijeće ga oganj neraspiren, i ko ostane u šatoru njegovu zlo će mu biti. Psal. 21, 9.
 27. Otkriće nebesa bezakonje njegovo, i zemlja će ustati na nj. Isa. 26, 21.
 28. Otići će ljetina doma njegova, rastočiće se u dan gnjeva njegova. Jov 31, 12.
 29. To je dio od Boga čovjeku bezbožnomu i našljedstvo od Boga za besjedu njegovu. 5.Moj. 29, 20. 5.Moj. 29, 28. Jov 18, 21. Jov 27, 13. Psal. 11, 5.