1. I tako devete godine njegova carovanja, desetoga mjeseca desetoga dana dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim, i stadoše u oko pod njim, i načiniše opkope oko njega. 5.Moj. 28, 52. 2.Dnev. 36, 17. Jer. 4, 17. Jer. 6, 3. Jer. 32, 1. Jer. 34, 2. Jer. 39, 1. Jer. 52, 4. Jezek. 24, 1. Jezek. 24, 2.
 2. I grad bi opkoljen do jedanaeste godine carovanja Sedekijina.
 3. I devetoga dana mjeseca četvrtoga posta velika glad u gradu, te narod zemaljski nemaše hljeba. Jer. 37, 21.
 4. Tada grad bi provaljen, a vojnici svi pobjegoše noću na vrata između dva zida uz vrt carev; a Haldeji bijahu svuda oko grada; i car otide putem k pustinji. Jer. 4, 29. Jer. 39, 4. Jezek. 12, 12. Jezek. 33, 21.
 5. Ali vojska Haldejska potjera cara, i stigoše ga u polju Jerihonskom, a sva vojska što bijaše s njim razbježe se od njega. Jezek. 17, 21.
 6. I uhvatiše cara, i odvedoše ga k caru Vavilonskom u Rivlu, i ondje mu sudiše. 2.Car. 23, 33. Jer. 52, 9.
 7. I sinove Sedekijine poklaše na njegove oči, pa onda Sedekiji iskopaše oči, i svezaše ga u dva lanca mjedena, i odvedoše ga u Vavilon. Jer. 38, 23. Jer. 52, 4. Plač. 2, 9. Jezek. 12, 13.
 8. A sedmoga dana petoga mjeseca godine devetnaeste carovanja Navuhodonosora cara Vavilonskoga dođe u Jerusalim Nevuzardan zapovjednik stražarski, sluga cara Vavilonskoga. 2.Car. 24, 12. Jer. 52, 12. Zah. 7, 3.
 9. I popali dom Gospodnji i dom carski i sve domove u Jerusalimu; sve velike kuće popali ognjem. 2.Dnev. 36, 19. Psal. 74, 3. Psal. 79, 1. Isa. 64, 11. Jer. 41, 5. Amos 2, 5. Amos 6, 11. Mih. 3, 12.
 10. I zidove Jerusalimske unaokolo razvali sva vojska Haldejska, koja bijaše sa zapovjednikom stražarskim. Nem. 1, 3.
 11. A ostatak naroda što osta u gradu, i prebjege što prebjegoše k caru Vavilonskom, i ostali prosti narod odvede Nevuzardan zapovjednik stražarski.Jer. 39, 9. Jer. 52, 15. Jezek. 17, 21.
 12. Samo od siromaha u zemlji ostavi zapovjednik stražarski koji će biti vinogradari i ratari. 2.Car. 24, 14. Jer. 39, 10. Jer. 40, 7.
 13. I stupove mjedene što bijahu u domu Gospodnjem, i podnožja, i more mjedeno koje bijaše u domu Gospodnjem, izlomiše Haldejci, i mjed od njih odnesoše u Vavilon. 1.Car. 7, 15. 1.Car. 7, 23. 2.Car. 20, 17. 2.Car. 24, 13.
 14. I lonce i lopate i viljuške i kadionice i sve sudove mjedene kojima služahu, uzeše, 2.Moj. 27, 3.
 15. I kliješta i kotliće, što god bješe zlatno i što god bješe srebrno, uze zapovjednik stražarski, 2.Moj. 37, 23. 2.Dnev. 24, 14. Jest. 1, 9.
 16. Dva stupa, jedno more i podnožja, što načini Solomun za dom Gospodnji; ne bješe mjere mjedi od svijeh tijeh sudova;
 17. Osamnaest lakata bijaše visok jedan stup, i ozgo na njemu bijaše oglavlje mjedeno, i oglavlje bijaše visoko tri lakta, i pletenice i šipci oko oglavlja, sve od mjedi; taki bijaše i drugi stup s pletenicom.
 18. Uze zapovjednik stražarski i Seraju prvoga sveštenika i Sofoniju drugoga sveštenika, i tri vratara. 2.Car. 23, 4. 1.Dnev. 6, 14. Jezd. 7, 1. Jer. 21, 1. Jer. 52, 24.
 19. A iz grada uze jednoga dvoranina, koji bijaše nad vojnicima, i pet ljudi koji stajahu pred carem, koji se nađoše u gradu, i prvoga pisara vojničkoga, koji popisivaše narod po zemlji u vojsku, i šezdeset ljudi iz naroda zemaljskoga, koji se nađoše u gradu.Jest. 1, 14. Jer. 52, 25.
 20. Uze ih Nevuzardan zapovjednik stražarski, i odvede k caru Vavilonskom u Rivlu.
 21. A car ih Vavilonski pobi i pogubi u Rivli u zemlji Ematskoj. Tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje. 3.Moj. 26, 33. 5.Moj. 4, 26. 2.Car. 17, 20. 2.Car. 23, 27. Jer. 24, 9. Amos 5, 27.
 22. A nad narodom koji osta u zemlji Judinoj, koji ostavi Navuhodonosor car Vavilonski, nad njim postavi Godoliju sina Ahikama sina Safanova. Jer. 40, 5.
 23. A kad čuše sve vojvode i ljudi njihovi da je car Vavilonski postavio Godoliju, dođoše ka Godoliji u Mispu, na ime: Ismailo sin Netanijin, i Joanan sin Karijajev, i Seraja sin Tanumetov iz Netofata, i Jazanija sin Mahatov, oni i ljudi njihovi.Jer. 40, 7.
 24. I Godolija se zakle njima i ljudima njihovijem i reče: ne bojte se službe Haldejima; sjedite u zemlji i služite caru Vavilonskom, i biće vam dobro. Jer. 27, 12.
 25. Ali sedmoga mjeseca dođe Ismailo sin Netanije sina Elisamova, roda carskoga, i deset ljudi s njim, i ubiše Godoliju, te pogibe; tako i Judeje i Haldeje koji bijahu s njim u Mispi. Jer. 41, 1. Zah. 7, 5.
 26. Tada se podiže sav narod, malo i veliko, i vojvode, te otidoše u Misir, jer se pobojaše Haldeja. Jer. 41, 16.
 27. A trideset sedme godine otkako se zarobi Joahin car Judin, dvanaestoga mjeseca, dvadeset sedmoga dana Evil-Merodah car Vavilonski iste godine zacariv se izvadi iz tamnice Joahina cara Judina. 1.Moj. 40, 13. 1.Moj. 40, 20. 5.Moj. 28, 68. Jer. 41, 17. Jer. 52, 29.
 28. I lijepo govori s njim, i namjesti mu prijesto više prijestola drugih careva koji bijahu kod njega u Vavilonu. Jest. 4, 4. Jer. 27, 6. Dan. 2, 37.
 29. I promijeni mu haljine tamničke, i on jeđaše svagda s njim svega vijeka svojega. 1.Moj. 41, 14. 1.Moj. 41, 42. 2.Sam. 9, 7. 2.Sam. 9, 13.
 30. I hrana mu se jednako davaše od cara svaki dan svega vijeka njegova do smrti njegove.