1. A kad Gospod šćaše uzeti Iliju u vihoru na nebo, pođoše Ilija i Jelisije iz Galgala. 1.Moj. 5, 24. 1.Car. 19, 21. Jevr. 11, 5.
 2. I reče Ilija Jelisiju: ostani ti ovdje, jer mene Gospod šalje do Vetilja. Ali Jelisije reče: tako živ bio Gospod i tako živa bila duša tvoja, neću te ostaviti. I dođoše u Vetilj. Ruta 1, 15. 1.Sam. 1, 26. 2.Car. 4, 30.
 3. Tada dođoše k Jelisiju sinovi proročki koji bijahu u Vetilju, i rekoše mu: znaš li da će danas Gospod uzeti gospodara tvojega od tebe? A on reče: znam, mučite. 1.Sam. 19, 20. 1.Car. 20, 35. 2.Car. 4, 1. 2.Car. 4, 38. 2.Car. 6, 1. 2.Car. 9, 1.
 4. Opet mu reče Ilija: Jelisije, ostani ti tu, jer me Gospod šalje u Jerihon. A on reče: tako živ bio Gospod i tako živa bila duša tvoja, neću te ostaviti. Tako dođoše u Jerihon.
 5. A sinovi proročki koji bijahu u Jerihonu pristupiše k Jelisiju, i rekoše mu: znaš li da će danas uzeti Gospod od tebe gospodara tvojega? A on reče: znam, mučite. Amos 7, 14.
 6. Opet mu reče Ilija: ostani ti tu, jer me Gospod šalje na Jordan. A on reče: tako živ bio Gospod i tako bila živa tvoja duša, neću te ostaviti. Tako otidoše obojica.
 7. I pedeset ljudi između sinova proročkih otidoše i stadoše prema njima izdaleka, a oni obojica ustaviše se kod Jordana.
 8. I uze Ilija plašt svoj, i saviv ga udari njim po vodi, a ona se rastupi tamo i amo, te prijeđoše obojica suhim. 2.Moj. 14, 21. Isu. 3, 16.
 9. A kad prijeđoše, reče Ilija Jelisiju: išti šta hoćeš da ti učinim, dokle se nijesam uzeo od tebe. A Jelisije reče: da budu dva dijela duha tvojega u mene. 4.Moj. 11, 17.
 10. A on mu reče: zaiskao si tešku stvar; ali ako me vidiš kad se uzmem od tebe, biće ti tako; ako li ne vidiš, neće biti. Dela. 1, 10.
 11. I kad iđahu dalje razgovarajući se, gle, ognjena kola i ognjeni konji rastaviše ih, i Ilija otide u vihoru na nebo. 1.Moj. 5, 24. 2.Car. 6, 17. Psal. 68, 7. Jevr. 1, 7. Jevr. 1, 14.
 12. A Jelisije videći to vikaše: oče moj, oče moj! kola Izrailjeva i konjici njegovi! I ne vidje ga više; potom uze haljine svoje i razdrije ih na dva komada. 1.Moj. 37, 29. 1.Moj. 37, 34. Isu. 7, 6. 2.Car. 13, 14. Dela. 1, 9.
 13. I podiže plašt Ilijin, koji bješe spao s njega, i vrativ se stade na brijegu Jordanskom.
 14. I uzev plašt Ilijin, koji bješe spao s njega, udari po vodi i reče: gdje je Gospod Bog Ilijin? A kad i on udari po vodi, rastupi se voda tamo i amo, i prijeđe Jelisije. Jovan 14, 12.
 15. A kad s druge strane vidješe sinovi proročki, koji bijahu u Jerihonu, rekoše: počinu duh Ilijin na Jelisiju. I sretoše ga i pokloniše mu se do zemlje.
 16. I rekoše mu: evo ima u sluga tvojih pedeset junaka, neka idu i traže tvojega gospodara, da ga ne bude uzeo duh Gospodnji i bacio ga na kakvo brdo ili u kakav do. A on reče: ne šaljite. 1.Car. 18, 12. Jezek. 8, 3. Dela. 8, 39. Jevr. 11, 5.
 17. Ali oni navaljivahu na nj dokle mu se ne dosadi, te reče: pošljite. I poslaše pedeset ljudi koji ga tražiše tri dana, ali ne nađoše. Jevr. 11, 5.
 18. I vratiše se k njemu, a on bijaše u Jerihonu, pa im reče: nijesam li vam govorio da ne idete?
 19. Tada građani rekoše Jelisiju: gle, dobro je živjeti u ovom gradu, kao što gospodar naš vidi; ali je voda zla i zemlja nerodna. Isu. 6, 26.
 20. A on im reče: donesite mi nov kutao, i metnite u nj soli. I donesoše mu.
 21. A on izide na izvor i baci u nj so, govoreći: ovako veli Gospod: iscijelih ovu vodu, da ne bude više od nje smrti ni nerodnosti. 2.Moj. 15, 25. 2.Moj. 16, 25. 2.Car. 4, 41. Jovan 9, 6.
 22. I voda posta zdrava do današnjega dana po riječi Jelisijevoj, koju izreče.
 23. Potom otide odande u Vetilj; i kad iđaše putem, izidoše mala djeca iz grada i rugahu mu se govoreći mu: hodi, ćelo! hodi, ćelo! 2.Dnev. 36, 16. Psal. 31, 17. Psal. 94, 4. Psal. 94, 21. Prič. 13, 13. Isa. 5, 24. Isa. 28, 22. Jer. 5, 10. Jer. 5, 13. Luka 1, 16. 1.Sol. 4, 8. 2.Tim. 3, 3. Juda 1, 14. Juda 1, 18.
 24. A Jelisije obazre se i videći ih prokle ih imenom Gospodnjim. Tada izidoše dvije medvjedice iz šume, i rastrgoše četrdeset i dvoje djece. 5.Moj. 32, 35. 5.Moj. 32, 41. 5.Moj. 32, 43. Nem. 1, 2. Jov 31, 3. Luka 12, 5. Rim. 12, 19. Jevr. 10, 30.
 25. Odande otide na goru Karmilsku, a odande se vrati u Samariju.