BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Samuilova - 3. glava

 1. A dijete Samuilo služaše Gospodu pred Ilijem; i riječ Gospodnja bješe rijetka u ono vrijeme, i ne javljahu se utvare. Psal. 74, 9. Amos 8, 11.
 2. Jednom u to vrijeme Ilije ležaše na svom mjestu; a oči mu počinjahu tamnjeti te ne mogaše vidjeti;
 3. I Samuilo ležaše u domu Gospodnjem gdje bijaše kovčeg Božji, i žišci Gospodnji još ne bjehu pogašeni.2.Moj. 27, 21. 3.Moj. 24, 3.
 4. I viknu Gospod Samuila, a on reče: evo me.
 5. I pritrča k Iliju, i reče mu: evo me, što si me zvao? A on reče: nijesam te zvao, idi lezi. I on otide i leže.
 6. A Gospod opet viknu Samuila, i Samuilo usta, i otide k Iliju, i reče: evo me, što si me zvao? A on reče: nijesam te zvao, sine; idi lezi.
 7. A Samuilo još ne poznavaše Gospoda, i još mu ne bješe javljena riječ Gospodnja. Jer. 9, 24. Dela. 19, 2.
 8. Tada opet viknu Gospod Samuila treći put, i on usta i otide k Iliju, i reče: evo me, što si me zvao? Tada razumje Ilije da Gospod zove dijete.
 9. I reče Ilije Samuilu: idi lezi; a ako te zovne, a ti reci: govori Gospode, čuje sluga tvoj. I Samuilo otide, i leže na svoje mjesto.
 10. A Gospod dođe i stade; i zovnu kao prije: Samuilo! Samuilo! A Samuilo reče: govori, čuje sluga tvoj. Psal. 85, 8.
 11. I reče Gospod Samuilu: evo učiniću nešto u Izrailju da će zujati oba uha svakome ko čuje. 2.Car. 21, 12. Jer. 19, 3.
 12. U taj dan ću učiniti Iliju sve što sam govorio za kuću njegovu, od početka do kraja. 1.Sam. 2, 30.
 13. Jer sam mu javio da ću suditi domu njegovu dovijeka za nevaljalstvo, za koje je znao da njim navlače na se prokletstvo sinovi njegovi, pa im nije zabranio. 1.Sam. 2, 12. Dan. 11, 21.
 14. Zato se zakleh domu Ilijevu da se neće očistiti nevaljalstvo doma Ilijeva nikakvom žrtvom ni prinosom dovijeka. 4.Moj. 15, 30. Isa. 22, 14. Jevr. 10, 26.
 15. I Samuilo spava do jutra, pa otvori vrata doma Gospodnjega. Ali se bojaše Samuilo kazati Iliju za utvaru.
 16. A Ilije zovnu Samuila i reče: Samuilo, sine! A on reče: evo me.
 17. A on reče: kakve su riječi što ti je kazao? nemoj zatajiti od mene; tako ti učinio Bog i tako ti dodao, ako zatajiš od mene što god što ti je kazao.4.Moj. 23, 17. Ruta 1, 17. 1.Sam. 20, 13. Jer. 42, 4.
 18. I Samuilo mu kaza sve, i ništa ne zataji od njega. A on reče: Gospod je, neka čini što mu je volja.1.Moj. 18, 25. 1.Sam. 16, 10. Jov 1, 21. Isa. 39, 8.
 19. A Samuilo rastijaše, i Gospod bijaše s njim, i ne pusti da padne na zemlju nijedna riječ njegova. 1.Moj. 39, 2. 1.Sam. 9, 6. 1.Sam. 18, 14. 2.Tim. 4, 22.
 20. I sav Izrailj od Dana do Virsaveje pozna da je Samuilo vjeran prorok Gospodnji. Sud. 20, 1. 2.Sam. 17, 11.
 21. I Gospod se stade opet javljati u Silomu, jer se Gospod javljaše Samuilu u Silomu riječju Gospodnjom. 1.Moj. 12, 7. 4.Moj. 12, 6.