BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Ruti - 4. glava

 1. A Voz izide na vrata gradska, i sjede ondje. I gle, naiđe onaj osvetnik, za kojega Voz govoraše, i reče mu Voz: hodi ovamo, sjedi ovdje. I on dođe i sjede. Ruta 3, 12.
 2. Potom uze Voz deset ljudi između starješina gradskih i reče: posjedajte ovdje. I posjedaše. 2.Moj. 18, 21. 5.Moj. 16, 18. 5.Moj. 17, 9. 1.Car. 21, 8. Psal. 82, 2. Prič. 31, 23.
 3. Tada reče onomu osvetniku: njivu koja je bila brata našega Elimeleha prodala je Nojemina, koja se vratila iz zemlje Moavske.
 4. Zato rekoh: da javim tebi, i kažem ti: uzmi njivu pred ovima što sjede ovdje i pred starješinama naroda mojega; ako ćeš otkupiti, otkupi; ako li nećeš otkupiti, kaži mi da znam; jer osim tebe nema drugoga koji bi otkupio, a poslije tebe idem ja. A on reče: ja ću otkupiti. 1.Moj. 23, 18. 3.Moj. 25, 25. Jer. 32, 7. Rim. 12, 17. 2.Kor. 8, 21. Fil. 4, 8.
 5. A Voz reče: u koji dan uzmeš njivu iz ruke Nojeminine, treba da uzmeš i Rutu Moavku ženu umrloga, da podigneš ime umrlomu u našljedstvu njegovu. 1.Moj. 38, 8. 5.Moj. 25, 5. Ruta 3, 13. Mat. 22, 24.
 6. Tada reče onaj osvetnik: ne mogu otkupiti, da ne raspem svojega našljedstva; otkupi ti što bi trebalo da ja otkupim, jer ja ne mogu otkupiti. 3.Moj. 25, 25. Ruta 3, 12.
 7. A bijaše od starine običaj u Izrailju o otkupljivanju i promijenjivanju, da bi svaka stvar bila tvrda, da jedan izuje obuću svoju i da drugomu, i to bijaše svedodžba u Izrailju. 5.Moj. 25, 7. 5.Moj. 25, 9.
 8. Kad dakle onaj osvetnik reče Vozu: uzmi ti, izu obuću svoju.
 9. A Voz reče starješinama i svemu narodu: vi ste svjedoci danas da sam otkupio iz ruke Nojeminine što je god bilo Elimelehovo i što je god bilo Heleonovo i Malonovo;
 10. I da sam uzeo za ženu Rutu Moavku ženu Malonovu da podignem ime umrlomu u našljedstvu njegovu, da ne bi poginulo ime umrlomu među braćom njegovom i u mjestu njegovu; vi ste svjedoci danas. 5.Moj. 25, 6.
 11. I sav narod koji bijaše na vratima gradskim i starješine rekoše: svjedoci smo; da da Gospod da žena koja dolazi u dom tvoj bude kao Rahilja i Lija, koje obje sazidaše dom Izrailjev; bogati se u Efrati, i proslavi ime svoje u Vitlejemu!1.Moj. 1, 28. 1.Moj. 9, 1. 1.Moj. 28, 3. 1.Moj. 35, 16. 5.Moj. 25, 9. Prič. 14, 1. Mih. 5, 2.
 12. I od sjemena koje ti Gospod da od te žene, da postane dom tvoj kao dom Faresa kojega rodi Tamara Judi. 1.Moj. 38, 29. 1.Sam. 2, 20. Mat. 1, 3.
 13. I tako uze Voz Rutu i bi mu žena, i on leže s njom, i Gospod joj dade te zatrudnje, i rodi sina.
 14. I rekoše žene Nojemini: da je blagosloven Gospod koji te nije ostavio danas bez osvetnika, da se ime njegovo slavi u Izrailju! Luka 1, 58. Rim. 12, 15.
 15. On će ti utješiti dušu i biće potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti je bolja nego sedam sinova. 1.Sam. 1, 8.
 16. I uze Nojemina dijete, i metnu ga na krilo svoje, i bješe mu dadilja.
 17. I susjede nadješe mu ime govoreći: rodi se sin Nojemini, i prozvaše ga Ovid. On bi otac Jeseja oca Davidova.Luka 1, 58.
 18. A ovo je pleme Faresovo: Fares rodi Esroma; 2.Sam. 19, 42. 1.Dnev. 2, 4.
 19. A Esrom rodi Arama; a Aram rodi Aminadava;
 20. A Aminadav rodi Nasona; a Nason rodi Salmona;4.Moj. 1, 7.
 21. A Salmon rodi Voza; a Voz rodi Ovida;
 22. A Ovid rodi Jeseja; a Jesej rodi Davida.