BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 9. glava

 1. I peti anđeo zatrubi, i vidjeh zvijezdu gdje pade s neba na zemlju, i dade joj se ključ od studenca bezdana; Isa. 14, 12. Luka 8, 31. Luka 10, 18. Otkr. 8, 10. Otkr. 17, 8.
 2. I otvori studenac bezdana, i iziđe dim iz studenca kao dim velike peći, i pocrnje sunce i nebo od dima studenčeva; Joil 2, 2. Joil 2, 10.
 3. I iz dima iziđoše skakavci na zemlju, i dade im se oblast, kao što i skorpije imaju oblast na zemlji. 2.Moj. 10, 4.
 4. I reče im se da ne ude travi zemaljskoj, niti ikakoj zeleni, niti ikaku drvetu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božijega na čelima svojima.2.Moj. 12, 23. Jezek. 9, 4. Ef. 4, 30. Otkr. 6, 6. Otkr. 7, 3. Otkr. 8, 7.
 5. I dade im se da ih ne ubijaju, nego da ih muče pet mjeseci; i mučenje njihovo bijaše kao mučenje skorpijno kad ujede čovjeka;Otkr. 11, 7.
 6. I u te dane tražiće ljudi smrt, i neće je naći; i željeće da umru, i smrt će od njih bježati. Jov 3, 21. Isa. 2, 19. Jer. 8, 3. Os. 10, 8. Jona 4, 8. Otkr. 6, 16.
 7. I skakavci bijahu kao konji spremljeni na boj; i na glavama njihovima kao krune od zlata, i lica njihova kao lica čovječija. Dan. 7, 8. Joil 2, 4. Naum 3, 17.
 8. I imahu kose kao kose ženske, i zubi njihovi bijahu kao u lavova; Joil 1, 6.
 9. I imahu oklope kao oklope gvozdene, i glas krila njihovijeh bijaše kao glas kola kad mnogi konji trče na boj;
 10. I imahu repove kao skorpijne, i žalci bijahu na repovima njihovima; i dana im bješe oblast da ude ljudima pet mjeseci.
 11. I imahu nad sobom cara anđela bezdana kojemu je ime Jevrejski Avadon, a Grčki Apolion. Jovan 12, 31. Ef. 2, 2. 2.Sol. 2, 3. 2.Sol. 2, 10.
 12. Jedno zlo prođe, evo idu još dva zla za ovijem. Otkr. 8, 13.
 13. I šesti anđeo zatrubi, i čuh glas jedan od četiri roglja zlatnoga oltara, koji je pred Bogom,
 14. Gdje govori šestome anđelu koji imaše trubu: odriješi četiri anđela koji su svezani kod rijeke velike Eufrata. Otkr. 16, 12.
 15. I biše odriješena četiri anđela koji bijahu pripravljeni na sahat, i dan, i mjesec, i godinu, da pobiju trećinu ljudi.
 16. I broj vojnika na konjma bijaše dvjesta hiljada hiljada; i čuh broj njihov.Psal. 68, 17. Jezek. 38, 4. Dan. 7, 10. Otkr. 7, 4.
 17. I tako vidjeh u utvari konje, i one što sjeđahu na njima, koji imahu oklope ognjene i plavetne i sumporne; i glave konja njihovijeh bijahu kao glave lavova, i iz usta njihovijeh izlažaše oganj i dim i sumpor. 1.Dnev. 12, 8. Isa. 5, 28.
 18. I od ova tri zla pogibe trećina ljudi, od ognja i od dima i od sumpora što izlažaše iz usta njihovijeh.
 19. Jer sila konja bješe u ustima njihovima, i u repovima njihovima; jer repovi njihovi bivahu kao zmije i imahu glave, i njima iđahu. Isa. 9, 15.
 20. I ostali ljudi koji ne biše pobijeni zlima ovima, ne pokajaše se od djela ruku svojijeh da se ne poklanjaju đavolima, ni idolima zlatnima i srebrnima i mjedenima i kamenima i drvenima, koji ni mogu vidjeti, ni čuti, ni hoditi; 3.Moj. 17, 7. 5.Moj. 31, 29. 5.Moj. 32, 17. 2.Dnev. 28, 22. Psal. 106, 37. Psal. 115, 4. Jer. 5, 3. Dan. 5, 23. Mat. 21, 32. 1.Kor. 10, 20. Otkr. 2, 21.
 21. Niti se pokajaše od ubistva svojijeh, ni od čaranja svojijeh, ni od kurvarstva svojega, ni od krađa svojijeh.