BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 8. glava

 1. I kad otvori sedmi pečat, posta tišina na nebu oko po sahata.
 2. I vidjeh sedam anđela koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba. 2.Dnev. 29, 25. Mat. 18, 10. Luka 1, 19. Otkr. 8, 6. Otkr. 8, 13. Otkr. 15, 1.
 3. I drugi anđeo dođe, i stade pred oltarom, i imaše kadionicu zlatnu; i bijaše mu dano mnogo tamjana da da molitvama sviju svetijeh na oltar zlatni pred prijestolom.2.Moj. 30, 1. Psal. 141, 2. Jezek. 41, 22. Luka 1, 10. Dela. 7, 30. Ef. 5, 2. Otkr. 5, 8.
 4. I dim od kađenja u molitvama svetijeh iziđe od ruke anđelove pred Boga. Psal. 141, 2.
 5. I uze anđeo kadionicu, i napuni je ognja s oltara, i baci je na zemlju, i postaše glasovi i gromovi i sijevanje munja i tresenje zemlje.2.Sam. 22, 8. Otkr. 16, 18.
 6. I sedam anđela koji imahu sedam truba, pripraviše se da zatrube.
 7. I prvi anđeo zatrubi, i posta grad i oganj, smiješani s krvlju, i padoše na zemlju; i trećina drva izgorje, i svaka trava zelena izgorje. Isa. 2, 13. Jezek. 38, 22. Otkr. 16, 2.
 8. I drugi anđeo zatrubi; i kao velika gora ognjem zapaljena pade u more; i trećina mora posta krv. Jer. 51, 25. Jezek. 14, 19.
 9. I umrije trećina stvorenja koje živi u moru, i trećina lađi propade.
 10. I treći anđeo zatrubi, i pade s neba velika zvijezda, koja goraše kao svijeća, i pade na trećinu rijeka i na izvore vodene.
 11. I ime zvijezdi bješe Pelen; i trećina voda posta pelen, i mnogi ljudi pomriješe od voda, jer bijahu grke. 2.Moj. 15, 23. Jer. 9, 15. Plač. 3, 15.
 12. I četvrti anđeo zatrubi, i udarena bi trećina sunca, i trećina mjeseca, i trećina zvijezda, da pomrča trećina njihova, i trećina dana da ne svijetli, tako i noći. Isa. 13, 10. Amos 8, 9.
 13. I vidjeh, i čuh jednoga anđela gdje leti posred neba i govori glasom velikijem: teško, teško, teško onima koji žive na zemlji od ostalijeh glasova trubnijeh trojice anđela, koji će trubiti.Otkr. 9, 12. Otkr. 14, 6.