BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 21. glava

 1. I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema. Isa. 57, 20. Isa. 65, 17. 2.Pet. 3, 13.
 2. I ja Jovan vidjeh grad sveti, Jerusalim nov, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevjesta ukrašena mužu svojemu. Isa. 52, 1. Isa. 54, 5. 2.Kor. 11, 2. Gal. 4, 26. Jevr. 11, 10.
 3. I čuh glas veliki s neba gdje govori: evo skinije Božije među ljudima, i življeće s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov. 2.Moj. 25, 8. 3.Moj. 26, 11. Jezek. 37, 28. Jezek. 48, 35. 2.Kor. 6, 16. Otkr. 7, 15.
 4. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe. Isa. 25, 8. Isa. 35, 10. 1.Kor. 15, 26. 1.Kor. 15, 54.
 5. I reče onaj što sjeđaše na prijestolu: evo sve novo tvorim. I reče mi: napiši, jer su ove riječi istinite i vjerne. Isa. 43, 19. 2.Kor. 5, 17. Otkr. 4, 2.
 6. I reče mi: svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zabadava.Isa. 12, 3. Jovan 7, 37. Otkr. 22, 17.
 7. Koji pobijedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin. Zah. 8, 8. Rim. 8, 15. Rim. 8, 17. Rim. 8, 32. Jevr. 8, 10. Otkr. 2, 7. Otkr. 2, 11.
 8. A strašljivima i nevjernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je dijel u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga. Luka 19, 21. 1.Kor. 6, 9. Ef. 5, 5. 1.Tim. 1, 9. Jevr. 12, 14. Otkr. 20, 6. Otkr. 22, 15.
 9. I dođe k meni jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša napunjenijeh sedam zala pošljednjijeh, i reče mi govoreći: hodi da ti pokažem nevjestu, jagnjetovu ženu. Otkr. 4, 1. Otkr. 17, 1.
 10. I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gdje silazi s neba od Boga, Jezek. 40, 2. Jezek. 48, 1. Jezek. 48, 33. Otkr. 17, 3.
 11. I imaše slavu Božiju; i svjetlost njegova bijaše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svijetli,
 12. I imaše zid veliki i visok, i imaše dvanaestora vrata, i na vratima dvanaest anđela, i imena napisana, koja su imena dvanaest koljena Izrailjevijeh. Jezek. 48, 31.
 13. Od istoka vrata troja, i od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja. Jezek. 40, 23.
 14. I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola jagnjetovijeh. Mat. 10, 2. Gal. 2, 9. Ef. 2, 20. Jevr. 11, 10. Otkr. 18, 20.
 15. I onaj što govoraše sa mnom, imaše trsku zlatnu da izmjeri grad i vrata njegova i zidove njegove. Amos 7, 7. Zah. 2, 1. Otkr. 11, 1.
 16. I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina. I izmjeri grad trskom na dvanaest hiljada potrkališta: dužina i širina i visina jednaka je. Jezek. 40, 47. Jezek. 42, 20. Jezek. 48, 16. Jezek. 48, 20. Zah. 2, 2.
 17. I razmjeri zid njegov na sto i četrdeset i četiri lakta, po mjeri čovječijoj, koja je anđelova. Otkr. 13, 18.
 18. I bješe građa zida njegova jaspis, i grad zlato čisto, kao čisto staklo.
 19. I temelji zidova gradskijeh bijahu ukrašeni svakijem dragijem kamenjem: prvi temelj bijaše jaspis, drugi sapfir, treći halkidon, četvrti smaragd, Isa. 54, 11.
 20. Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.
 21. I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata bijahu od jednoga zrna bisera: i ulice gradske bijahu zlato čisto, kao staklo presvijetlo. Otkr. 22, 2.
 22. I crkve ne vidjeh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog svedržitelj, i jagnje. 1.Car. 8, 27. Isa. 66, 1. Jovan 4, 23. 1.Kor. 13, 12.
 23. I grad ne potrebuje sunca ni mjeseca da svijetle u njemu; jer ga slava Božija prosvijetli, i žižak je njegov jagnje.Isa. 24, 23. Isa. 60, 19.
 24. I narodi koji su spaseni hodiće u vidjelu njegovu, i carevi zemaljski donijeće slavu i čast svoju u njega. Isa. 60, 3. Isa. 66, 12. Mih. 4, 13.
 25. I vrata njegova neće se zatvorati danju, jer ondje noći neće biti. Isa. 60, 20.
 26. I donijeće slavu i čast neznabožaca u njega.
 27. I neće u njega ući ništa pogano, i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u životnoj knjizi jagnjeta. Psal. 69, 28. Isa. 35, 8. Dan. 12, 1. Zah. 14, 21. Fil. 4, 3. 2.Pet. 3, 13. Otkr. 3, 5. Otkr. 13, 8. Otkr. 20, 12.