BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 2. glava

 1. Anđelu Efeske crkve napiši: tako govori onaj što drži sedam zvijezda u desnici svojoj, i što hodi posred sedam svijećnjaka zlatnijeh: Dela. 19, 1. Dela. 19, 39. Dela. 19, 40. Otkr. 1, 16.
 2. Znam tvoja djela, i trud tvoj, i trpljenje tvoje, i da ne možeš snositi zlijeh, i iskušao si one koji govore da su apostoli a nijesu, i našao si ih lažne;Psal. 1, 6. 2.Kor. 11, 13. 1.Sol. 1, 3. 1.Jov. 4, 1. Otkr. 3, 1. Otkr. 3, 8. Otkr. 3, 15.
 3. I podnio si mnogo, i trpljenje imaš, i za ime moje trudio si se, i nijesi sustao. 1.Kor. 16, 19. Gal. 6, 9. Jevr. 12, 3. Jevr. 12, 5.
 4. No imam na tebe, što si ljubav svoju prvu ostavio.
 5. Opomeni se dakle otkuda si spao, i pokaj se, i prva djela čini; ako li ne, doći ću ti skoro, i dignuću svijećnjak tvoj s mjesta njegova, ako se ne pokaješ. Mat. 21, 41. Mar. 12, 9. Otkr. 3, 3.
 6. No ovo imaš što mrziš na djela Nikolinaca, na koja i ja mrzim.
 7. Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobijedi daću mu da jede od drveta životnoga koje je nasred raja Božijega. 1.Moj. 2, 9. Mat. 11, 15. Otkr. 13, 9. Otkr. 22, 1. Otkr. 22, 19.
 8. I anđelu crkve Smiranske napiši: tako govori prvi i pošljednji, koji bješe mrtav, i evo je živ: Otkr. 1, 8.
 9. Znam tvoja djela, i nevolju i siromaštvo (ali si bogat), i hule onijeh koji govore da su Jevreji a nijesu, nego zbornica sotonina. Luka 12, 21. Rim. 2, 17. Jak. 2, 5.
 10. Ne boj se ni oda šta što ćeš postradati. Gle, đavo će neke od vas metati u tamnicu, da se iskušate, i imaćete nevolju do deset dana. Budi vjeran do same smrti, i daću ti vijenac života. Mat. 10, 22. Mat. 24, 13. Mar. 13, 13. Jak. 1, 12.
 11. Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobijedi neće mu nauditi druga smrt.Otkr. 13, 9. Otkr. 20, 6. Otkr. 20, 14.
 12. I anđelu Pergamske crkve napiši: tako govori onaj što ima mač oštar s obje strane: Isu. 5, 13. Otkr. 1, 16.
 13. Znam djela tvoja, i gdje živiš, gdje je prijesto sotonin; i držiš ime moje, i nijesi se odrekao vjere moje i u one dane u koje je Antipa, vjerni svjedok moj, ubijen kod vas, gdje živi sotona. 3.Moj. 17, 7. 5.Moj. 32, 16. Otkr. 11, 3. Otkr. 13, 2.
 14. No imam na tebe malo, što imaš tu koji drže nauku Valaama, koji učaše Valaka da položi sablazan pred sinovima Izrailjevijem, da jedu žrtve idolske, i da se kurvaju. 4.Moj. 25, 1. Dela. 15, 29. 1.Kor. 6, 13. 2.Pet. 2, 15.
 15. Tako imaš i ti koji drže nauku Nikolinaca, na koju ja mrzim.
 16. Pokaj se dakle; ako li ne, doći ću ti skoro, i vojevaću s njima mačem usta svojijeh.Isa. 11, 4.
 17. Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobijedi daću mu da jede od mane sakrivene, i daću mu kamen bijel, i na kamenu novo ime napisano, kojega niko ne zna osim onoga koji primi. Otkr. 3, 12.
 18. I anđelu Tijatirske crkve napiši: tako govori sin Božij, koji ima oči svoje kao plamen ognjeni, i noge njegove kao mjed: Jezek. 1, 7. Dela. 16, 14. Otkr. 1, 14.
 19. Znam tvoja djela, i ljubav, i službu, i vjeru, i trpljenje tvoje, i djela tvoja, i da pošljednjijeh ima više od prvijeh;
 20. No imam na tebe malo, što dopuštaš ženi Jezaveli, koja govori da je proročica, da uči i da vara sluge moje da čine preljubu i da jedu žrtvu idolsku.1.Car. 16, 31.
 21. I dadoh joj vrijeme da se pokaje od kurvarstva svojega, i ne pokaja se. Rim. 2, 4.
 22. Evo je ja mećem na odar, i one koji čine preljubu s njom u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojijeh djela.
 23. I djecu njezinu pobiću na mjesto; i poznaće sve crkve da sam ja koji ispitujem srca i bubrege, i daću vam svakome po djelima vašima:1.Sam. 16, 7. 1.Dnev. 28, 9. Psal. 7, 9. Psal. 62, 12. Mat. 16, 27. Dela. 1, 24. Otkr. 20, 12.
 24. A vama govorim i ostalima koji su u Tijatiru koji nemaju nauke ove, i koji ne poznaju dubina sotoninijeh (kao što govore): neću metnuti na vas drugoga bremena, Dela. 15, 28. 2.Kor. 2, 11. Otkr. 12, 9.
 25. Osim koje imate, držite dokle dođem.Jovan 21, 23.
 26. I koji pobijedi i održi djela moja do kraja, daću mu vlast nad neznabošcima; Mat. 19, 28. Luka 22, 29. Jovan 6, 29. 1.Kor. 6, 3. Otkr. 3, 21.
 27. I pašće ih s gvozdenom palicom, i oni će se razdrobiti kao sudovi lončarski; kao i ja što primih od oca svojega;Psal. 2, 8. Dan. 7, 22. Otkr. 12, 5. Otkr. 19, 15.
 28. I daću mu zvijezdu danicu. 2.Pet. 1, 19. Otkr. 22, 16.
 29. Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama.