BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 19. glava

 1. I poslije ovoga čuh glas veliki naroda mnogoga na nebu gdje govori: aliluja! spasenije i slava i čast i sila Gospodu našemu; Psal. 3, 8. Mat. 6, 13. Otkr. 4, 11. Otkr. 7, 10.
 2. Jer su istiniti i pravi sudovi njegovi, što je osudio kurvu veliku, koja pokvari zemlju kurvarstvom svojijem, i pokajao krv slugu svojijeh od ruke njezine. 5.Moj. 32, 43. Otkr. 6, 10. Otkr. 16, 7. Otkr. 17, 5.
 3. I drugom rekoše: aliluja! I dim njezin izlažaše va vijek vijeka. Isa. 34, 10. Otkr. 14, 11.
 4. I padoše dvadeset i četiri starješine, i četiri životinje, i pokloniše se Bogu koji sjeđaše na prijestolu, govoreći: amin, aliluja! Nem. 5, 13. Otkr. 4, 4.
 5. I glas iziđe od prijestola koji govori: hvalite Boga našega sve sluge njegove, i koji ga se bojite, i mali i veliki. Psal. 134, 1.
 6. I čuh kao glas naroda mnogoga, i kao glas voda mnogijeh, i kao glas gromova jakijeh, koji govore: aliluja! jer caruje Gospod Bog svedržitelj. Jezek. 1, 24.
 7. Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu njemu; jer dođe svadba jagnjetova, i žena njegova pripravila se; Isa. 44, 23. Mat. 22, 2. 2.Kor. 11, 2. Ef. 5, 32.
 8. I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i bijelu: jer je svila pravda svetijeh. Psal. 45, 13. Psal. 132, 9. Jezek. 44, 16.
 9. I reče mi: napiši: blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove. I reče mi: ove su riječi istinite Božije. Luka 14, 15.
 10. I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svjedočanstvo Isusovo Duh proroštva.Dela. 10, 26. Dela. 14, 15. 1.Jov. 5, 10. Otkr. 12, 17. Otkr. 22, 8.
 11. I vidjeh nebo otvoreno, i gle, konj bijel, i koji sjeđaše na njemu zove se vjeran i istinit, i sudi po pravdi i vojuje. Isa. 11, 4. Jovan 14, 6. Otkr. 3, 14. Otkr. 6, 2.
 12. A oči su mu kao plamen ognjeni, i na glavi njegovoj krune mnoge, i imaše ime napisano, kojega niko ne zna do on sam. Prič. 30, 4. Isa. 9, 6.
 13. I bješe obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se njegovo zove: riječ Božija. Isa. 63, 2. Jovan 1, 1.
 14. I vojske nebeske iđahu za njim na konjma bijelijem, obučene u svilu bijelu i čistu.Dan. 10, 6. Mat. 17, 2. Otkr. 4, 4. Otkr. 7, 9.
 15. I iz usta njegovijeh iziđe mač oštar, da njime pobije neznabošce; i on će ih pasti s palicom gvozdenom; i on gazi kacu vina srdnje i gnjeva Boga svedržitelja.Psal. 2, 9. Isa. 11, 4. Isa. 63, 2. Isa. 63, 3. 2.Sol. 2, 8. Otkr. 1, 16. Otkr. 2, 27. Otkr. 14, 19. Otkr. 19, 21.
 16. I ima na haljini i na stegnu svome ime napisano: car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Psal. 72, 1. Psal. 72, 18. Dan. 2, 47. Ef. 1, 22. Otkr. 17, 14.
 17. I vidjeh jednoga anđela gdje stoji na suncu i povika glasom velikijem govoreći svima pticama koje lete ispod neba: dođite i skupite se na veliku večeru Božiju, Jezek. 39, 17.
 18. Da jedete mesa od careva, i mesa od vojvoda, i mesa od junaka, i mesa od konja i od onijeh koji sjede na njima, i mesa od sviju slobodnjaka i robova, i od malijeh i od velikijeh. Jezek. 39, 17. Otkr. 19, 21.
 19. I vidjeh zvijer i careve zemaljske i vojnike njihove skupljene da se pobiju s onijem što sjedi na konju i s vojskama njegovijem. Otkr. 16, 14. Otkr. 16, 16.
 20. I bi uhvaćena zvijer, i s njom lažni prorok koji učini pred njom znake kojima prevari one koji primiše žig zvijerin i koji se poklanjaju ikoni njezinoj: živi biše bačeni oboje u jezero ognjeno, koje gori sumporom. Dan. 7, 11. Dan. 7, 26. Otkr. 16, 13. Otkr. 20, 10.
 21. A ostali pobijeni biše mačem onoga što sjedi na konju, koji iziđe iz usta njegovijeh: i sve se ptice nasitiše od mesa njihova.