BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 17. glava

 1. I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša, i govori sa mnom govoreći mi: hodi da ti pokažem sud kurve velike, koja sjedi na vodama mnogima; Jer. 51, 13. Jezek. 31, 4. Naum 3, 4. 2.Tim. 3, 1. Otkr. 15, 1. Otkr. 15, 6. Otkr. 16, 1. Otkr. 16, 15. Otkr. 18, 1. Otkr. 19, 2. Otkr. 21, 9.
 2. S kojom se kurvaše carevi zemaljski, i koji žive na zemlji opiše se vinom kurvarstva njezina. Isa. 23, 17. Jer. 51, 7. Otkr. 18, 3.
 3. I uvede me duh u pusto mjesto; i vidjeh ženu gdje sjedi na zvijeri crvenoj koja bješe puna imena hulnijeh i imaše sedam glava i deset rogova. Otkr. 1, 10. Otkr. 12, 3. Otkr. 12, 6. Otkr. 13, 1. Otkr. 21, 10.
 4. I žena bješe obučena u porfiru i skerlet i nakićena zlatom i kamenjem dragijem i biserom, i imaše čašu u ruci svojoj punu mrzosti i poganštine kurvarstva svojega; Jer. 51, 7. Otkr. 18, 12.
 5. I na čelu njezinu napisano ime: tajna, Vavilon veliki, mati kurvama i mrzostima zemaljskima. 2.Sol. 2, 7. Otkr. 11, 8. Otkr. 18, 9.
 6. I vidjeh ženu pijanu od krvi svetijeh i od krvi svjedoka Isusovijeh; i začudih se čudom velikijem kad je vidjeh. Dela. 22, 20. Otkr. 6, 9.
 7. I reče mi anđeo: šta se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene, i zvijeri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova.
 8. Zvijer, koju si vidio bješe i nije, i izići će iz bezdana i otići će u propast; i udiviće se koji žive na zemlji, kojima imena napisana nijesu u knjigu života od postanja svijeta, kad vide zvijer, koja bješe, i nije, i doći će opet.Otkr. 9, 1. Otkr. 11, 7. Otkr. 13, 3.
 9. Ovdje je um, koji ima mudrost. Sedam glava, to su sedam gora na kojima žena sjedi. Psal. 107, 43. Otkr. 13, 1. Otkr. 13, 18.
 10. I jesu sedam careva. Pet je njih palo, i jedan jest, a drugi još nije došao; i kad dođe za malo će ostati.
 11. I zvijer koja bješe i nije, i ona je osmi, i jest od sedmorice i u propast ide.
 12. I deset rogova, koje si vidio, to su deset careva, koji carstva još ne primiše, nego će oblast kao carevi na jedno vrijeme primiti sa zvijeri. Dan. 7, 20. Zah. 1, 18. Otkr. 12, 3.
 13. Ovi jednu volju imaju, i silu i oblast svoju daće zvijeri. Dan. 8, 24. Rim. 8, 7.
 14. Ovi će se pobiti s jagnjetom, i jagnje će ih pobijediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima; i koji su s njim, jesu pozvani i izbrani i vjerni.Psal. 136, 2. Dan. 8, 25. 1.Tim. 6, 15. 1.Pet. 2, 9. Otkr. 14, 4. Otkr. 16, 14.
 15. I reče mi: vode, što si vidio, gdje sjedi kurva, ono su ljudi i narodi, i plemena i jezici. Isa. 8, 7. Jezek. 31, 4. Dan. 7, 2. Otkr. 11, 9. Otkr. 13, 7.
 16. I deset rogova, što si vidio na zvijeri, oni će omrznuti na kurvu, i opustošiće je i ogoluzniti, i meso njezino poješće i sažeći će je ognjem. Jer. 50, 41. Jezek. 16, 37. Otkr. 18, 8.
 17. Jer je Bog dao u srca njihova da učine volju njegovu, i da učine volju jednu, i da dadu carstvo svoje zvijeri, dok se svrše riječi Božije. Dan. 8, 24. Rim. 1, 26. Otkr. 10, 7.
 18. I žena, koju si vidio, jest grad veliki, koji ima carstvo nad carevima zemaljskima.Otkr. 12, 4. Otkr. 16, 19.