BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 15. glava

  1. I vidjeh drugi veliki znak na nebu i čudo: sedam anđela koji imahu sedam pošljednjijeh zala, jer se u njima savrši gnjev Božij. Otkr. 14, 10. Otkr. 16, 1.
  2. I vidjeh kao stakleno more smiješano s ognjem, i one što pobijediše zvijer i ikonu njezinu, i žig njezin, i broj imena njezina, gdje stoje na moru staklenome i imaju gusle Božije; Mat. 3, 11. Otkr. 4, 6. Otkr. 13, 1. Otkr. 13, 15.
  3. I pjevahu pjesmu Mojsija sluge Božijega, i pjesmu jagnjetovu, govoreći: velika su i divna djela tvoja, Gospode Bože svedržitelju, pravedni su i istiniti putovi tvoji, care svetijeh. 2.Moj. 15, 1. 5.Moj. 32, 4. Os. 14, 9.
  4. Ko se neće pobojati tebe, Gospode, i proslaviti ime tvoje? Jer si ti jedan svet; jer će svi neznabošci doći i pokloniti se pred tobom; jer se tvoji sudovi javiše.2.Moj. 15, 14. Psal. 8, 7. Psal. 8, 9. Isa. 66, 23. Jer. 10, 7.
  5. I poslije ovoga vidjeh, i gle, otvori se crkva skinije svjedočanstva na nebu,
  6. I iziđoše sedam anđela iz crkve, koji imahu sedam zala, obučeni u čiste i bijele haljine od platna, i opasani po prsima pojasima zlatnijem; 2.Moj. 28, 6. Dan. 12, 6.
  7. I jedna od četiri životinje dade sedmorici anđela sedam čaša zlatnijeh napunjenijeh gnjeva Boga, koji živi va vijek vijeka. Otkr. 4, 6. Otkr. 21, 9.
  8. I napuni se crkva dima od slave Božije i od sile njegove; i niko ne mogaše doći u crkvu, dok se ne svrši sedam zala sedmorice anđela. 2.Moj. 19, 18. 2.Moj. 40, 34. 5.Moj. 33, 2. 1.Car. 8, 10. 2.Dnev. 5, 14. Isa. 2, 19.