BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 13. glava

 1. I stadoh na pijesku morskome; i vidjeh zvijer gdje izlazi iz mora, koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njezinijem deset kruna, a na glavama njezinijem imena hulna. Dan. 7, 2. Dan. 7, 3. Dan. 7, 7. Otkr. 11, 7. Otkr. 12, 3. Otkr. 13, 11. Otkr. 16, 13. Otkr. 17, 3.
 2. I zvijer koju vidjeh bijaše kao ris, i noge joj kao u medvjeda, i usta njezina kao usta lavova, i dade joj zmija silu svoju, i prijestol svoj, i oblast veliku. Dan. 7, 6. Otkr. 12, 9. Otkr. 16, 10.
 3. I vidjeh jednu od glava njezinijeh kao ranjenu na smrt, i rana smrti njezine izliječi se. I čudi se sva zemlja iza zvijeri, i pokloniše se zmiji, koja dade oblast zvijeri. 2.Sol. 2, 3. Otkr. 17, 8.
 4. I pokloniše se zvijeri govoreći: ko je kao zvijer? i ko može ratovati s njom? Dela. 19, 28. Otkr. 18, 18.
 5. I dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja, i dana joj bi oblast da čini četrdeset i dva mjeseca. Dan. 7, 8. Dan. 7, 23. Otkr. 11, 2.
 6. I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime njegovo, i na kuću njegovu, i na one koji žive na nebu. Psal. 73, 9. Jovan 1, 14. Kol. 2, 9.
 7. I dano joj bi da se bije sa svetima, i da ih pobijedi; i dana joj bi oblast nad svakijem koljenom i narodom i jezikom i plemenom. Dan. 7, 21. Dan. 7, 25. Otkr. 11, 7.
 8. I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji kojima imena nijesu zapisana u životnoj knjizi jagnjeta, koje je zaklano od postanja svijeta. 2.Moj. 32, 32. Ef. 1, 4. 1.Pet. 1, 19. Otkr. 5, 6.
 9. Ako ko ima uho neka čuje.
 10. Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden; ko nožem ubije valja da on nožem bude ubijen. Ovdje je trpljenje i vjera svetijeh. 1.Moj. 9, 6. Isa. 14, 2. Plač. 3, 26. Mat. 7, 2. Mat. 26, 52. Jevr. 12, 3. Otkr. 14, 12.
 11. I vidjeh drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje, i imaše dva roga kao u jagnjeta; i govoraše kao aždaha. Dan. 7, 8.
 12. I svu vlast prve zvijeri činjaše pred njom; i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zvijeri kojoj se iscijeli rana smrtna. Otkr. 17, 8.
 13. I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima. 5.Moj. 13, 1. 1.Car. 18, 38. 2.Car. 1, 10. Mat. 24, 24. 2.Sol. 2, 9. Otkr. 16, 14.
 14. I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da čini pred zvijeri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zvijeri koja imade ranu smrtnu i osta živa. 2.Car. 20, 7.
 15. I bi joj dano da dade duh ikoni zvijerinoj, da progovori ikona zvijerina, i da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zvijerinoj. Otkr. 20, 4.
 16. I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovima, Otkr. 15, 2.
 17. Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zvijeri, ili broj imena njezina. Otkr. 14, 11. Otkr. 15, 2.
 18. Ovdje je mudrost. Ko ima um neka izračuni broj zvijeri: jer je broj čovjekov i broj njezin šest stotina i šezdeset i šest.Psal. 107, 43. Os. 14, 9. Otkr. 2, 17.