BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 11. glava

 1. I dade mi se trska kao palica govoreći: ustani i izmjeri crkvu Božiju i oltar, i one što se klanjaju u njoj; 4.Moj. 23, 18. Jezek. 40, 3. Zah. 2, 1. Otkr. 21, 15.
 2. A portu što je izvan crkve, izbaci napolje, niti je mjeri, jer je dana neznabošcima; i grad sveti gaziće četrdeset i dva mjeseca. 2.Car. 25, 9. Psal. 79, 1. Isa. 5, 5. Jezek. 40, 17. Dan. 8, 10. Dan. 12, 11. Luka 21, 24. Otkr. 13, 5.
 3. I daću dvojici svojijeh svjedoka, i proricaće hiljadu i dvjesta i šezdeset dana obučeni u vreće. Dan. 12, 11. Otkr. 6, 9. Otkr. 12, 6. Otkr. 19, 10.
 4. Ovi su dvije masline i dva žiška što stoje pred gospodarom zemaljskijem. Psal. 52, 8. Jer. 11, 16. Zah. 4, 3. Rim. 11, 17.
 5. I ako im ko nepravdu učini, oganj izlazi iz usta njihovijeh, i poješće neprijatelje njihove; i ko htjedbude da im učini nažao onaj valja da bude ubijen. 4.Moj. 16, 29. 2.Car. 1, 10. Jer. 1, 10. Os. 6, 5. Otkr. 9, 17.
 6. I ovi će imati vlast da zatvore nebo, da ne padne dažd na zemlju u dane njihova proricanja; i imaće vlast nad vodama da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom mukom, kad god htjedbudu. 2.Moj. 7, 19. 1.Car. 17, 1. Jak. 5, 16.
 7. I kad svrše svjedočanstvo svoje, onda će zvijer što izlazi iz bezdana učiniti s njima rat, i pobijediće ih i ubiće ih. Dan. 7, 21. Zah. 14, 2. Luka 13, 32. Otkr. 13, 1.
 8. I tjelesa njihova ostaviće na ulici grada velikoga, koji se duhovno zove Sodom i Misir, gdje i Gospod naš razapet bi. Isa. 1, 10. Jevr. 13, 12. Otkr. 14, 8. Otkr. 18, 24.
 9. I gledaće neki od naroda i plemena i jezika i koljena tjelesa njihova tri dana i po, i neće dati da se njihova tjelesa metnu u grobove. Psal. 79, 2. Otkr. 17, 15.
 10. I koji žive na zemlji, obradovaće se i razveseliće se za njih, i slaće dare jedan drugome, jer ova dva proroka mučiše one što žive na zemlji. Jest. 9, 19. Otkr. 12, 12.
 11. I poslije tri dana i po duh života od Boga uđe u njih; i staše oba na nogama svojima, i strah veliki napade na one koji ih gledahu. Jezek. 37, 1. Jezek. 37, 26. Otkr. 11, 2.
 12. I čuše glas veliki s neba, koji im govori: iziđite amo. I iziđoše na nebo na oblacima, i vidješe ih neprijatelji njihovi. Isa. 14, 13. Isa. 60, 8. Dela. 1, 9. Otkr. 4, 1.
 13. I u taj čas zatrese se zemlja vrlo, i deseti dijel grada pade, i tresenje zemlje pobi sedam hiljada imena čovječijih; i ostali se uplašiše, i daše slavu Bogu nebeskome.Otkr. 14, 8. Otkr. 16, 9.
 14. Zlo drugo prođe; evo zlo treće ide brzo.
 15. I sedmi anđeo zatrubi i postaše veliki glasovi na nebesima govoreći: posta carstvo svijeta Gospoda našega i Hrista njegova, i carovaće va vijek vijeka. Psal. 145, 13. Isa. 27, 13. Dan. 2, 44. Dan. 4, 3. Dan. 4, 34. Avd. 1, 21. Mih. 4, 7. Luka 1, 33. Jovan 12, 34. Jevr. 1, 8. Otkr. 16, 17.
 16. I dvadeset i četiri starješine koje sjeđahu pred Bogom na prijestolima svojima, padoše na lica svoja i pokloniše se Bogu
 17. Govoreći: hvalimo te, Gospode Bože svedržitelju, koji jesi, i bješe, i bićeš, što si primio silu svoju veliku, i caruješ.
 18. I neznabošci se prognjeviše, i dođe gnjev tvoj i vrijeme mrtvima da se sudi, i da se da plata slugama tvojima, prorocima i svetima, i onima koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se pogube oni koji zemlju pogubiše. Prop. 3, 17. Dan. 7, 9. Dan. 8, 19. Dela. 10, 42. 1.Pet. 4, 5.
 19. I otvori se crkva Božija na nebu, i pokaza se ćivot zavjeta njegova u crkvi njegovoj; i biše sijevanja munja, i glasovi, i gromovi, i tresenje zemlje, i grad veliki. 4.Moj. 4, 5. Jevr. 9, 4. Otkr. 15, 5. Otkr. 16, 1.