BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 1. glava

 1. Otkrivenje Isusa Hrista, koje dade njemu Bog, da pokaže slugama svojima šta će skoro biti, i pokaza, poslavši po anđelu svojemu sluzi svojemu Jovanu, Jovan 12, 49. Otkr. 22, 9. Otkr. 22, 16.
 2. Koji svjedoči riječ Božiju i svjedočanstvo Isusa Hrista, i šta god vidje. 1.Jov. 1, 1. Otkr. 12, 17.
 3. Blago onome koji čita i onima koji slušaju riječi proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je vrijeme blizu. Luka 11, 28. Otkr. 22, 7. Otkr. 22, 10.
 4. Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodat vam i mir od onoga koji jest, i koji bješe, i koji će doći; i od sedam duhova koji su pred prijestolom njegovijem; 2.Moj. 3, 14. Zah. 3, 9. Jovan 1, 1. Jovan 8, 58. Kol. 1, 17. Jak. 1, 17. Otkr. 3, 1. Otkr. 4, 5.
 5. I od Isusa Hrista, koji je svjedok vjerni, i prvenac iz mrtvijeh, i knez nad carevima zemaljskima, koji nas ljubi, i umi nas od grijeha našijeh krvlju svojom; Jovan 8, 14. Jovan 13, 34. Ef. 1, 20. Kol. 1, 18. Jevr. 9, 14.
 6. I učini nas careve i sveštenike Bogu i ocu svojemu; tome slava i država va vijek vijeka. Amin. Dan. 7, 22. 1.Tim. 6, 16.
 7. Eno, ide s oblacima, i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše; i zaplakaće za njim sva koljena zemaljska. Da, zaista. 4.Moj. 24, 17. Psal. 22, 17. Dan. 7, 13. Zah. 12, 10. Zah. 12, 11. Mat. 24, 30.
 8. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, govori Gospod, koji jest, i koji bješe, i koji će doći, svedržitelj. Isa. 41, 4.
 9. Ja Jovan, koji sam i brat vaš i drug u nevolji, i u carstvu i trpljenju Isusa Hrista, bijah na ostrvu koje se zove Patam, za riječ Božiju i za svjedočanstvo Isusa Hrista. Mat. 20, 23. Mar. 10, 39. Rim. 8, 17.
 10. Bijah u duhu u dan nedjeljni, i čuh za sobom glas veliki kao trube koje govoraše: ja sam alfa i omega, prvi i pošljednji; Jezek. 3, 12. Dela. 20, 7. 1.Kor. 16, 2. 2.Kor. 12, 2. Otkr. 4, 1. Otkr. 4, 2.
 11. I: što vidiš napiši u knjigu, i pošlji crkvama koje su u Aziji: u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatir, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju. Dela. 16, 14. Otkr. 1, 19.
 12. I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; i obazrevši se vidjeh sedam svijećnjaka zlatnijeh, 2.Moj. 25, 37. Dan. 8, 16. Zah. 4, 2. Otkr. 1, 20.
 13. I usred sedam svijećnjaka kao sina čovječijega, obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnijem. Jezek. 1, 26. Dan. 7, 13. Dan. 10, 5. Dan. 12, 6. Otkr. 2, 1.
 14. A glava njegova i kosa bijaše bijela kao bijela vuna, kao snijeg; i oči njegove kao plamen ognjeni; Dan. 7, 9. Dan. 10, 6. Otkr. 2, 18.
 15. I noge njegove kao mjed kad se rastopi u peći; i glas njegov kao huka voda mnogijeh; Jezek. 1, 7. Jezek. 1, 24. Jezek. 40, 3. Jezek. 43, 2. Dan. 10, 6. Dela. 26, 14. Otkr. 10, 1. Otkr. 14, 2.
 16. I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta njegovijeh izlažaše mač oštar s obje strane, i lice njegovo bijaše kao što sunce sija u sili svojoj. Dela. 26, 13. Ef. 6, 17. Jevr. 4, 12. Otkr. 1, 20. Otkr. 2, 12. Otkr. 3, 1.
 17. I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovijem kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: ne boj se, ja sam prvi i pošljednji, Isa. 41, 4. Isa. 44, 6. Jezek. 1, 28. Dan. 8, 18.
 18. I živi; i bijah mrtav i evo sam živ va vijek vijeka, amin. I imam ključeve od pakla i od smrti.Psal. 68, 20. Isa. 22, 22. Mat. 16, 19. Rim. 6, 9. Otkr. 3, 7. Otkr. 20, 1.
 19. Napiši dakle šta si vidio, i šta je, i šta će biti potom;Dan. 7, 1.
 20. Tajna sedam zvijezda koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijećnjaka zlatnijeh: sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svijećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava. 2.Moj. 37, 23. Mal. 2, 7. Mat. 5, 15. Fil. 2, 15.