BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Jovanova - 3. glava

HAC logo
 1. Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato svijet ne poznaje nas, jer njega ne pozna. Jovan 1, 12. Jovan 15, 18.
 2. Ljubazni! sad smo djeca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest. Psal. 16, 11. Psal. 17, 15. Mat. 5, 8. Rim. 8, 29. 1.Kor. 2, 9. 1.Kor. 13, 12. 2.Kor. 4, 17. 2.Kor. 5, 7.
 3. I svaki koji ovaj nad ima na njega, čisti se, kao i on što je čist.
 4. Svaki koji čini grijeh i bezakonje čini: i grijeh je bezakonje.
 5. I znate da se on javi da grijehe naše uzme; i grijeha u njemu nema. Isa. 53, 1. Isa. 53, 9. Gal. 3, 13. Jevr. 1, 3. 1.Pet. 2, 22.
 6. Koji god u njemu stoji ne griješi; koji god griješi ne vidje ga niti ga pozna.
 7. Dječice! niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je on pravedan; Jezek. 18, 5.
 8. Koji tvori grijeh od đavola je, jer đavo griješi od početka. Zato se javi sin Božij da raskopa djela đavolja. 1.Moj. 3, 15. Mat. 13, 38. Luka 10, 18. Gal. 2, 17.
 9. Koji je god rođen od Boga ne čini grijeha, jer njegovo sjeme stoji u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga. 1.Pet. 1, 23. 1.Jov. 5, 18.
 10. Po tom se poznaju djeca Božija i djeca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svojega. 1.Tim. 5, 25. 3.Jov. 1, 11.
 11. Jer je ovo zapovijest, koju čuste ispočetka, da ljubimo jedan drugoga. Jovan 13, 34. Jovan 15, 12. 1.Jov. 2, 7.
 12. Ne kao što Kain bješe od nečastivoga i zakla brata svojega. I za koji ga uzrok zakla? Jer djela njegova bijahu zla, a brata mu pravedna. 1.Moj. 4, 4. Psal. 38, 20. Mar. 15, 10.
 13. Ne čudite se, braćo moja, ako svijet mrzi na vas.
 14. Mi znamo da prijeđosmo iz smrti u život, jer ljubimo braću; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti.
 15. Svaki koji mrzi na brata svojega krvnik je ljudski; i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi vječnoga života. Mat. 5, 21. Dela. 16, 28. 1.Kor. 6, 9. Gal. 5, 21. Ef. 5, 5. 1.Tim. 1, 9. Jevr. 12, 14. 1.Jov. 4, 20. Otkr. 21, 8.
 16. Po tom poznasmo ljubav što on za nas dušu svoju položi: mi smo dužni polagati duše za braću. Rim. 5, 8. Ef. 5, 2. Ef. 5, 25.
 17. Koji dakle ima bogatstvo ovoga svijeta, i vidi brata svojega u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu? 5.Moj. 15, 7. Luka 3, 11.
 18. Dječice moja! da se ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.
 19. I po tom doznajemo da smo od istine, i pred njim tješimo srca svoja. Jovan 18, 37.
 20. Jer ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našega i zna sve. Jov 27, 5.
 21. Ljubazni! ako nam srce naše ne zazre, slobodu imamo pred Bogom;Jov 22, 26. Rim. 14, 22. Jevr. 10, 22.
 22. I što god zaištemo, primićemo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Psal. 34, 15. Mat. 21, 22. Mar. 11, 24. Jovan 8, 29.
 23. I ovo je zapovijest njegova da vjerujemo u ime sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je dao zapovijest. Jovan 6, 29.
 24. I koji drži zapovijesti njegove u njemu stoji, i on u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao. Jezek. 37, 27. Jovan 17, 21.