BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Jovanova - 1. glava

  1. Što bješe ispočetka, što čusmo, što vidjesmo očima svojima, što razmotrismo i ruke naše opipaše, o riječi života: Mih. 5, 2. Luka 24, 39. 2.Pet. 1, 16. Otkr. 19, 13.
  2. I život se javi, i vidjesmo, i svjedočimo, i javljamo vam život vječni, koji bješe u oca, i javi se nama; Jovan 1, 1. Jovan 1, 3.
  3. Što vidjesmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s ocem i sa sinom njegovijem Isusom Hristom. Jovan 15, 4. 1.Kor. 1, 9.
  4. I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena.
  5. I ovo je obećanje koje čusmo od njega i javljamo vama, da je Bog vidjelo, i tame u njemu nema nikakve. Jovan 1, 9. Jovan 8, 12. Otkr. 1, 5.
  6. Ako rečemo da imamo zajednicu s njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. 2.Kor. 6, 14.
  7. Ako li u vidjelu hodimo, kao što je on sam u vidjelu, imamo zajednicu jedan s drugijem, i krv Isusa Hrista, sina njegova, očišćava nas od svakoga grijeha.
  8. Ako rečemo da grijeha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama. 1.Car. 8, 46. Prop. 7, 20. Jak. 3, 2.
  9. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše, i očisti nas od svake nepravde. 3.Moj. 26, 40. Psal. 32, 5. Prič. 28, 13.
  10. Ako rečemo da ne sagriješismo, gradimo ga lažom, i riječ njegova nije u nama.