BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Petrova - 3. glava

 1. Evo vam, ljubazni, već pišem drugu poslanicu u kojima budim napominjanjem vaš čisti razum, 2.Tim. 1, 6. 2.Pet. 1, 13.
 2. Da se opominjete riječi koje su naprijed kazali sveti proroci, i zapovijesti svojijeh apostola od Gospoda i spasa. Juda 1, 17.
 3. I ovo znajte najprije da će u pošljednje dane doći rugači koji će življeti po svojijem željama, 1.Tim. 4, 1. 2.Tim. 3, 1. 2.Pet. 2, 10.
 4. I govoriti: gdje je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomriješe sve stoji tako od početka stvorenja. Isa. 5, 19. Jezek. 12, 22. Jezek. 12, 27. Mat. 24, 48. Luka 12, 45.
 5. Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila otprije i zemlja iz vode i usred vode Božijom riječi. 1.Moj. 1, 6. Psal. 33, 6. Jevr. 11, 3.
 6. Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i pogibe. 1.Moj. 7, 11. 2.Pet. 2, 5.
 7. A sadašnja nebesa i zemlja tom istom riječi zadržana su te se čuvaju za dan strašnoga suda i pogibli bezakonijeh ljudi. Jov 14, 12. Mat. 25, 41. Jevr. 1, 11.
 8. Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina, i hiljada godina kao jedan dan. Psal. 90, 4.
 9. Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. Isa. 30, 18. Jer. 8, 6. Jezek. 18, 23. Jezek. 18, 32. Avak. 2, 3. Luka 15, 8. Rim. 2, 4. 1.Pet. 3, 20.
 10. Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti a zemlja i djela što su na njoj izgorjeće. Naum 1, 5. Mat. 24, 35. Mat. 24, 43. Luka 12, 39. Otkr. 20, 11.
 11. Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakovijem treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti,
 12. Čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božijega dana, kojega će se radi nebesa spaliti i raskopati, i stihije od vatre rastopiti?Psal. 50, 3. Isa. 34, 4. Mih. 1, 4. Luka 21, 25.
 13. Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, gdje pravda živi. Isa. 51, 16. Isa. 65, 17. Otkr. 21, 1. Otkr. 21, 25.
 14. Zato, ljubazni, čekajući ovo starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru.
 15. I trpljenje Gospoda našega držite za spasenje; kao što vam i ljubazni naš brat Pavle po danoj mu premudrosti pisa. Rim. 2, 4. Ef. 1, 7. Kol. 1, 27. 1.Pet. 3, 20.
 16. Kao što govori o ovome i u svima svojijem poslanicama, u kojima imaju neke stvari teške razumjeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma, na svoju pogibao. Jer. 23, 36. Mat. 4, 6. Rim. 8, 19. 1.Kor. 15, 24. 1.Sol. 4, 15.
 17. A vi dakle, ljubazni, znajući naprijed, čuvajte se da prijevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima, i ne otpadnete od svoje tvrđe; Ef. 4, 14.
 18. Nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sad i u vječna vremena. Amin. Ef. 3, 21.