BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Petrova - 1. glava

 1. Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu vjeru u pravdi Boga našega i spasa Isusa Hrista: Dela. 11, 17. Ef. 4, 5.
 2. Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našega.
 3. Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodjetelju, Jovan 17, 3. 1.Sol. 2, 12. 2.Tim. 1, 9. 1.Pet. 2, 9.
 4. Kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate dijel u Božijoj prirodi, ako utečete od tjelesnijeh želja ovoga svijeta. 2.Kor. 7, 1. Ef. 4, 25. Jevr. 12, 10. 1.Jov. 3, 2.
 5. I na samo ovo okrenite sve staranje svoje da pokažete u vjeri svojoj dobrodjetelj, a u dobrodjetelji razum,Prič. 1, 7. Os. 4, 6. 2.Kor. 6, 4. 2.Kor. 6, 6. 1.Pet. 3, 7. 2.Pet. 3, 18.
 6. A u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost,
 7. A u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav. Gal. 6, 10. 1.Sol. 3, 12. 1.Jov. 4, 21.
 8. Jer kad je ovo u vama, i množi se, neće vas ostaviti lijene niti bez ploda u poznanju Gospoda našega Isusa Hrista.
 9. A ko nema ovoga slijep je, i pipa zaboravivši očišćenje od starijeh svojijeh grijeha. Ef. 5, 26. Jevr. 9, 14. 1.Jov. 1, 7. 1.Jov. 2, 9.
 10. Zato, braćo, postarajte se još većma da svoju službu i izbor utvrdite; jer čineći ovo nećete pogriješiti nikad; 1.Jov. 3, 19.
 11. Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u vječno carstvo Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. 2.Tim. 4, 8.
 12. Zato se neću olijeniti opominjati vam jednako ovo, ako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini; Fil. 3, 1. 1.Jov. 2, 21.
 13. Jer mislim da je pravo dokle sam god u ovom tijelu da vas budim opominjanjem, Isa. 38, 12. 2.Pet. 3, 1.
 14. Znajući da ću skoro tijelo svoje odbaciti kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos. 5.Moj. 4, 21. Jovan 13, 36. Jovan 21, 18. Jovan 21, 19.
 15. A trudiću se svakojako da se i po rastanku mojemu možete opominjati ovoga;
 16. Jer vam ne pokazasmo sile i dolaska Gospoda našega Isusa Hrista po pripovijetkama mudro izmišljenijem, nego smo sami vidjeli slavu njegovu.
 17. Jer on primi od Boga oca čast i slavu kad dođe k njemu takovi glas: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji. Mat. 3, 17. Mar. 1, 11. Luka 3, 22.
 18. I ovaj glas mi čusmo gdje siđe s neba kad bijasmo s njim na svetoj gori. 1.Moj. 28, 16. 2.Moj. 3, 5. Dela. 7, 33.
 19. I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, kao na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima. Isa. 8, 20. 2.Kor. 4, 4. 2.Kor. 4, 6. Otkr. 2, 28.
 20. I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju; Rim. 12, 6.
 21. Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi. 2.Sam. 23, 2. Sof. 1, 1. Luka 1, 70. Dela. 1, 16. 2.Tim. 3, 16. Jevr. 10, 15. 1.Pet. 1, 11.