BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Petrova - 1. glava

 1. Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranijem došljacima, rasijanijem po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji; Jovan 7, 35. Dela. 2, 5. Dela. 2, 9. Dela. 16, 7.
 2. Po proviđenju Boga oca, svetinjom Duha dovedenijem u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.Rim. 8, 29. 2.Sol. 2, 13. Jevr. 10, 22.
 3. Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živ nad vaskrsenijem Isusa Hrista iz mrtvijeh, 1.Kor. 15, 20. 1.Sol. 4, 14. Jak. 1, 18.
 4. Za našljedstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,
 5. Koje je sila Božija vjerom sačuvala za spasenije, pripravljeno da se javi u pošljednje vrijeme; Jovan 10, 28. 1.Tim. 3, 6.
 6. Kojemu radujte se, premda ste sad malo (gdje je potrebno) žalosni u različnijem napastima, Mat. 5, 12. Rim. 12, 12.
 7. Da se kušanje vaše vjere mnogo vrednije od zlata propadljivoga koje se kuša ognjem nađe na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos; Psal. 66, 10. Prič. 17, 3. Isa. 48, 10. 2.Pet. 3, 14.
 8. Kojega ne vidjevši ljubite, i kojega sad ne gledajući no vjerujući ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom,Jovan 20, 29. Kol. 2, 1. 1.Jov. 4, 20.
 9. Primajući kraj svoje vjere, spasenije dušama.
 10. Koje spasenije tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše; Dan. 2, 44. Agej 2, 7. Zah. 6, 12. Luka 10, 24.
 11. Ispitujući u kakovo ili u koje vrijeme javljaše Duh Hristov u njima, naprijed svjedočeći za Hristove muke i za slave po tome; Psal. 22, 6. Isa. 53, 3. Gal. 4, 6. 1.Pet. 3, 19. 2.Pet. 1, 21.
 12. Kojima se otkri da ne samijem sebi nego nama služahu ovijem što vam se sad javi po onima koji vam propovjediše jevanđelje poslanijem s neba Duhom svetijem, u koje anđeli žele zaviriti. 2.Moj. 25, 20. Dan. 9, 13. Dan. 12, 6. Dan. 12, 9. Jovan 4, 38. Dela. 2, 4. Ef. 3, 10. Jevr. 11, 39.
 13. Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trijezni, i zacijelo se nadajte blagodati koja će vam se prinijeti kad dođe Isus Hristos. Luka 17, 30.
 14. Kao poslušna djeca, ne vladajući se po prvijem željama u svojemu neznanju,
 15. Nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
 16. Jer je pisano: budite sveti, jer sam ja svet. 2.Moj. 19, 6. 3.Moj. 11, 44.
 17. I ako zovete ocem onoga, koji ne gledajući ko je ko, sudi svakome po djelu, provodite vrijeme svojega življenja sa strahom, 1.Moj. 47, 9. 2.Kor. 5, 6. Jevr. 11, 13.
 18. Znajući da se propadljivijem srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnoga svojeg življenja, koje ste vidjeli od otaca; Jezek. 20, 18. 1.Pet. 4, 3.
 19. Nego skupocjenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjeta; 2.Moj. 12, 5. Mat. 26, 28. Jovan 1, 29. Dela. 20, 28. Otkr. 5, 9.
 20. Koji je određen još prije postanja svijeta, a javio se u pošljednja vremena vas radi, Gal. 4, 4. Ef. 1, 4. Tit. 1, 2. Otkr. 13, 8.
 21. Koji kroz njega vjerujete Boga koji ga podiže iz mrtvijeh, i dade mu slavu, da bi vaša vjera i nadanje bilo u Boga. Fil. 2, 9.
 22. Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čista srca ljubite dobro jedan drugoga,
 23. Kao prerođeni ne od sjemena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka. Jovan 1, 13. 1.Jov. 3, 9.
 24. Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade;
 25. Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ što je objavljena među vama. Isa. 40, 8. Luka 16, 17.