BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 9. glava

HAC logo
 1. A kad to čuše svi carevi koji bijahu s ovu stranu Jordana po brdima i po dolinama i po svemu brijegu velikoga mora dori do Livana, Hetejin i Amorejin, Hananejin, Ferezejin, Jevejin i Jevusejin, 1.Moj. 15, 18. 1.Moj. 15, 21. 2.Moj. 3, 17. 4.Moj. 34, 6. 5.Moj. 1, 1. 5.Moj. 7, 1.
 2. Skupiše se svi da se složno biju s Isusom i s Izrailjem. 1.Dnev. 20, 1. Psal. 2, 1. Psal. 83, 3. Psal. 83, 5. Prič. 11, 21. Isa. 8, 1. Isa. 8, 9. Isa. 8, 12. Dela. 4, 26.
 3. A koji življahu u Gavaonu čuvši šta učini Isus od Jerihona i od Gaja, Isu. 6, 27. Isu. 10, 2. 2.Sam. 21, 1.
 4. Učiniše i oni prijevaru; jer otidoše i načiniše se poslanici, i uzeše stare torbe na svoje magarce i stare mjehove vinske, poderane i iskrpljene, Mat. 9, 17. Luka 5, 37.
 5. I obuću staru i iskrpljenu na noge svoje, i haljine stare na se; i sav hljeb što ponesoše na put bješe suh i pljesniv.
 6. I otidoše k Isusu u oko u Galgalu, i rekoše njemu i ljudima Izrailjcima: dođosmo iz daljne zemlje; hajde uhvatite vjeru s nama. Isu. 5, 10.
 7. A ljudi Izrailjci rekoše Jevejima: može biti da sjedite usred nas, pa kako ćemo uhvatiti vjeru s vama? 2.Moj. 23, 32. 5.Moj. 7, 2. Isu. 11, 19.
 8. Ali oni rekoše Isusu: mi smo sluge tvoje. A Isus im reče: ko ste i otkuda idete? 5.Moj. 20, 11.
 9. A oni mu rekoše: iz zemlje vrlo daljne dođoše sluge tvoje u ime Gospoda Boga tvojega; jer čusmo slavu njegovu i sve što je učinio u Misiru, 2.Moj. 15, 14. 5.Moj. 20, 15. Isu. 2, 9. Isu. 9, 24.
 10. I sve što je učinio dvojici careva Amorejskih, koji bijahu s onu stranu Jordana, Sionu caru Esevonskom i Ogu caru Vasanskom koji bijaše u Astarotu. 4.Moj. 21, 24. 4.Moj. 21, 33.
 11. I rekoše nam starješine naše i svi stanovnici naše zemlje govoreći: uzmite brašnjenice na put, i idite im na susret i recite im: mi smo sluge vaše, hajde uhvatite vjeru s nama.
 12. Ovo je hljeb naš: vruć smo ponijeli na put od kuća svojih kad smo pošli pred vas, a sad eto osušio se i upljesnivio.
 13. A ovo su mjehovi vinski: nalismo nove, i eto su se već poderali; i haljine naše i obuća naša ovetša od daljnoga puta.
 14. I povjerovaše ljudi po brašnjenici, a ne upitaše Gospoda šta će reći. 4.Moj. 27, 21. Sud. 1, 1. 1.Sam. 14, 19. 1.Sam. 22, 10. 1.Sam. 30, 8. 2.Sam. 2, 1. Isa. 30, 1.
 15. I Isus učini s njima mir, i zadade im vjeru da će ih ostaviti u životu; i zakleše im se knezovi od zbora. 2.Sam. 21, 2.
 16. Ali poslije tri dana kad uhvatiše vjeru s njima, čuše da su im susjedi i da žive usred njih.
 17. Jer pođoše sinovi Izrailjevi i dođoše u gradove njihove treći dan; a gradovi im bijahu: Gavaon i Kefira i Virot i Kirijat-Jarim. Isu. 18, 25. Jezd. 2, 25.
 18. I ne pobiše ih sinovi Izrailjevi, jer im se knezovi od zbora zakleše Gospodom Bogom Izrailjevijem. Ali sav zbor vikaše na knezove. Psal. 15, 4.
 19. Tada svi knezovi rekoše svemu zboru: mi smo im se zakleli Gospodom Bogom Izrailjevijem; zato sada ne možemo dirati u njih.
 20. Učinimo im to, i ostavimo ih u životu, da ne dođe gnjev na nas radi zakletve kojom im se zaklesmo. 2.Sam. 21, 1. Zah. 5, 3. Mal. 3, 5.
 21. Još im rekoše knezovi: neka ostanu u životu, pa neka sijeku drva i nose vodu svemu zboru, kako im knezovi kazaše.5.Moj. 29, 11.
 22. Potom ih dozva Isus i reče im govoreći: zašto nas prevariste i rekoste: vrlo smo daleko od vas, kad eto živite usred nas?
 23. Zato sada da ste prokleti i da ste dovijeka robovi i da siječete drva i nosite vodu za dom Gospoda Boga mojega. 1.Moj. 9, 25.
 24. A oni odgovoriše Isusu i rekoše: doista je bilo javljeno slugama tvojim kako je zapovjedio Gospod Bog tvoj Mojsiju sluzi svojemu da vam da svu ovu zemlju i da istrijebi sve stanovnike ove zemlje ispred vas; stoga se vrlo pobojasmo životu svojemu od vas i učinismo tako. 2.Moj. 15, 14. 2.Moj. 23, 32. 4.Moj. 33, 51. 4.Moj. 33, 55. 5.Moj. 7, 1.
 25. A sada eto smo ti u ruku; čini što misliš da je dobro i pravo da s nama učiniš. 1.Moj. 16, 6. Jer. 26, 14.
 26. I učini im tako i sačuva ih od ruku sinova Izrailjevijeh, te ih ne pobiše.
 27. I odredi ih Isus u taj dan da sijeku drva i nose vodu zboru i za oltar Gospodnji do današnjega dana na mjestu koje izbere. 5.Moj. 12, 5. 1.Car. 8, 29. 1.Car. 9, 7. 2.Dnev. 2, 18. 2.Dnev. 7, 12. 2.Dnev. 7, 20. Psal. 78, 68.