BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 7. glava

 1. Ali se ogriješiše sinovi Izrailjevi o prokletinju, jer Ahan sin Harmije sina Zavdije sina Zarina od plemena Judina uze od prokletijeh stvari; zato se razgnjevi Gospod na sinove Izrailjeve. Isu. 6, 18. Isu. 22, 20. Prop. 9, 18. Jona 1, 12.
 2. A Isus posla ljude iz Jerihona u Gaj, koji bijaše blizu Vet-Avena s istoka Vetilju, i reče im govoreći: idite i uhodite zemlju. I ljudi otidoše i uhodiše Gaj.
 3. I vrativši se k Isusu rekoše mu: neka ne ide sav narod; do dvije tisuće ljudi ili do tri tisuće ljudi neka idu, i osvojiće Gaj; nemoj truditi svega naroda, jer ih je malo.
 4. I otide ih onamo iz naroda oko tri tisuće ljudi; ali pobjegoše od Gajana. 3.Moj. 26, 17. 5.Moj. 28, 25. Isa. 30, 17. Isa. 59, 2.
 5. I Gajani posjekoše ih do trideset i šest ljudi; i goniše ih od vrata dori do Sivarima, i pobiše ih na strmeni; i rastopi se srce u narodu, i posta kao voda. 3.Moj. 26, 36. Isu. 2, 9. Isu. 2, 11. Psal. 22, 14.
 6. A Isus razdrije haljine svoje i pade licem na zemlju pred kovčegom Gospodnjim, i leža do večera, on i starješine Izrailjeve, i posuše se prahom po glavi. 1.Moj. 37, 29. 1.Sam. 4, 12. 2.Sam. 1, 2. 2.Sam. 13, 21. Nem. 9, 1. Jest. 4, 1. Jov 2, 12. Dela. 14, 14.
 7. I reče Isus: jaoh! Gospode Bože, zašto prevede ovaj narod preko Jordana da nas predaš u ruke Amorejcima da nas pobiju? o, da šćasmo ostati preko Jordana!2.Moj. 5, 22.
 8. Jaoh! Gospode, šta da kažem, kad je Izrailj obratio pleći pred neprijateljima svojim?
 9. Čuće Hananeji i svi stanovnici te zemlje, i sleći će se oko nas, i istrijebiće ime naše sa zemlje; i šta ćeš učiniti od velikoga imena svojega?2.Moj. 32, 12. 4.Moj. 14, 16. Psal. 48, 10. Psal. 83, 4.
 10. A Gospod reče Isusu: ustani; što si pao na lice svoje?
 11. Zgriješio je Izrailj, i prestupio zavjet moj koji sam im zapovjedio: jer uzeše od prokletijeh stvari, i ukradoše, i zatajiše, i metnuše među svoje stvari. Isu. 6, 17. Dela. 5, 1.
 12. Zato neće moći sinovi Izrailjevi stajati pred neprijateljima svojim; pleći će obraćati pred neprijateljima svojim, jer su pod prokletstvom; neću više biti s vama, ako ne istrijebite između sebe prokletinje.4.Moj. 14, 45. 5.Moj. 7, 26. Isu. 6, 18.
 13. Ustani, osveštaj narod, i reci: osveštajte se za sjutra; jer ovako veli Gospod Bog Izrailjev: prokletstvo je usred tebe, Izrailju; nećeš moći stajati pred neprijateljima svojim dokle ne uklonite prokletstva između sebe. 2.Moj. 19, 10. Isu. 3, 5.
 14. Pristupićete ujutru po plemenima svojim; i koje pleme obliči Gospod ono će pristupiti po porodicama svojim, i koju porodicu obliči Gospod ona će pristupiti po domovima svojim; i koji dom obliči Gospod, pristupiće ljudi iz njega jedan po jedan. 1.Sam. 10, 19. 1.Sam. 10, 20. 1.Sam. 14, 38. Prič. 16, 33. Jona 1, 7. Dela. 1, 24.
 15. Pa ko se nađe u prokletstvu, neka se spali ognjem i on i sve njegovo, jer prestupi zavjet Gospodnji i učini bezakonje u Izrailju. 1.Moj. 34, 7. Sud. 20, 6. 1.Sam. 14, 38.
 16. I ustavši Isus ujutru rano reče te pristupi Izrailj po plemenima svojim; i obliči se pleme Judino.
 17. Potom reče te pristupiše porodice Judine; i obliči se porodica Zarina; potom reče te pristupi porodica Zarina, domaćin jedan po jedan, i obliči se Zavdija.
 18. I reče, te pristupi njegov dom, ljudi jedan po jedan, i obliči se Ahan sin Harmije sina Zavdije sina Zarina od plemena Judina. 1.Moj. 4, 7. 4.Moj. 32, 23. Prič. 13, 21. Jer. 2, 26. Dela. 5, 1.
 19. I reče Isus Ahanu: sine, hajde daj hvalu Gospodu Bogu Izrailjevu, i priznaj pred njim, i kaži mi šta si učinio, nemoj tajiti od mene. 4.Moj. 5, 6. 1.Sam. 6, 5. 2.Dnev. 30, 22. Psal. 51, 3. Dan. 9, 4. Jovan 9, 24.
 20. A Ahan odgovori Isusu i reče: istina je, ja zgriješih Gospodu Bogu Izrailjevu, i učinih tako i tako:
 21. Vidjeh u plijenu jedan lijep plašt Vavilonski, i dvjesta sikala srebra, i jednu šipku zlata od pedeset sikala, pa se polakomih i uzeh; i eno je zakopano u zemlju usred mojega šatora, i srebro ozdo. 2.Moj. 20, 17. 1.Car. 21, 1. Prič. 15, 27. Avak. 2, 9. Luka 12, 15. Rim. 7, 7. Ef. 5, 5. 1.Tim. 6, 10.
 22. Tada Isus posla poslanike, koji otrčaše u šator, i gle, bješe zakopano u šatoru njegovu, i ozdo srebro.
 23. I uzeše iz šatora i donesoše k Isusu i svijem sinovima Izrailjevijem, i metnuše pred Gospoda.
 24. Tada Isus i s njim sav Izrailj uzeše Ahana sina Zarina, i srebro i plašt i šipku zlata, i sinove njegove i kćeri njegove, i volove njegove i magarce njegove, i ovce njegove, i šator i sve što bješe njegovo, i izvedoše u dolinu Ahor.Isu. 15, 7.
 25. I reče Isus: što si nas smeo? Gospod da te smete danas! I zasu ga kamenjem sav Izrailj, i spališe sve ognjem zasuvši kamenjem. 5.Moj. 17, 5. Isu. 6, 18. 1.Car. 18, 17. 1.Dnev. 2, 7. Jona 1, 10. Gal. 5, 12.
 26. Potom nabacaše na nj veliku gomilu kamenja, koja stoji i danas. I Gospod se povrati od žestine gnjeva svojega. Otuda se prozva ono mjesto dolina Ahor do danas. 5.Moj. 13, 17. Isu. 8, 29. 2.Sam. 18, 17. 2.Sam. 21, 14. Isa. 65, 10. Plač. 3, 53.