BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 3. glava

 1. I usta Isus ujutru rano, i kretoše se od Sitima i dođoše do Jordana on i svi sinovi Izrailjevi, i noćiše ondje a ne prijeđoše.4.Moj. 25, 1. Isu. 2, 1.
 2. A poslije tri dana prođoše upravitelji kroz oko, Isu. 1, 10. Isu. 1, 11.
 3. I zapovjediše narodu govoreći: kad vidite kovčeg zavjeta Gospoda Boga svojega i sveštenike Levite gdje ga nose, pođite i vi s mjesta svojega i idite za njim. 4.Moj. 10, 33. 5.Moj. 31, 9. Isu. 3, 8.
 4. Ali neka bude daljina između vas i njega do dvije tisuće lakata; bliže do njega ne primičite se, da biste poznali put kojim ćete ići, jer još nikada nijeste išli tijem putem. 2.Moj. 19, 12. 5.Moj. 28, 58. 1.Dnev. 16, 30. Psal. 2, 11. Jevr. 12, 28.
 5. I Isus reče narodu: osveštajte se, jer će sjutra učiniti Gospod čudesa među vama. 3.Moj. 20, 7. 4.Moj. 11, 18. Isu. 7, 13. 1.Sam. 16, 5.
 6. Potom reče Isus sveštenicima govoreći: uzmite kovčeg zavjetni, i idite pred narodom. I uzeše kovčeg zavjetni i pođoše pred narodom.4.Moj. 4, 15. 2.Dnev. 5, 4.
 7. A Gospod reče Isusu: danas te počinjem uzvišavati pred svijem Izrailjem da poznadu da ću i s tobom biti kao što sam bio s Mojsijem.Isu. 4, 14. 1.Dnev. 29, 25. 2.Dnev. 1, 1.
 8. Zato ti zapovjedi sveštenicima koji nose kovčeg zavjetni, i reci: kad dođete na kraj vode Jordana, stanite u Jordanu.
 9. I reče Isus sinovima Izrailjevim: pristupite ovamo, i čujte riječi Gospoda Boga svojega.
 10. Potom reče Isus: po ovom ćete poznati da je Bog živi posred vas, i da će doista odagnati ispred vas Hananeje i Heteje i Jeveje i Ferezeje i Gergeseje i Amoreje i Jevuseje:2.Moj. 33, 2. 5.Moj. 5, 26. 5.Moj. 7, 1. 1.Sam. 17, 26. 2.Car. 19, 4. Psal. 44, 2. Os. 1, 10. Mat. 16, 16.
 11. Evo, kovčeg zavjeta Gospoda svoj zemlji poći će pred vama preko Jordana. Isu. 3, 3. Jov 41, 2. Psal. 24, 1. Mih. 4, 13. Zah. 4, 14.
 12. Zato sada izberite dvanaest ljudi iz plemena Izrailjeva, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena.Isu. 4, 1. Isu. 4, 2.
 13. I čim sveštenici noseći kovčeg zavjeta Gospoda Gospoda svoj zemlji stanu nogama svojim u vodi Jordanskoj, voda će se u Jordanu rastupiti, te će voda koja teče ozgo stati u gomilu. 2.Moj. 15, 8. Psal. 78, 13. Avak. 3, 15.
 14. I kad se podiže narod iz šatora svojih da prijeđe preko Jordana, i sveštenici ponesoše kovčeg zavjetni pred narodom,2.Moj. 25, 10. 4.Moj. 10, 3. 2.Dnev. 6, 41. Psal. 132, 8. Dela. 7, 45. Jevr. 9, 4.
 15. I kad oni što nošahu kovčeg dođoše do Jordana, i sveštenici noseći kovčeg okvasiše noge svoje na kraju vode (jer je Jordan pun preko bregova svojih za cijelo vrijeme žetve), Isu. 4, 18. Isu. 5, 10. Isu. 5, 12. 1.Dnev. 12, 15. Jer. 12, 5.
 16. Ustavi se voda što tecijaše ozgo, i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko, od grada Adama, koji je kraj Zaretana; a što tecijaše dolje u more kraj polja, more slano, oteče sasvijem; i narod prelažaše prema Jerihonu.1.Moj. 14, 3. 4.Moj. 34, 3. 5.Moj. 3, 17. 1.Car. 4, 12. 1.Car. 7, 46.
 17. A sveštenici koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega stajahu na suhu usred Jordana tvrdo, i sav Izrailj iđaše po suhu, dokle sav narod ne prijeđe preko Jordana.2.Moj. 14, 29. 4.Moj. 33, 51. Jevr. 11, 29.