BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 2. glava

HAC logo
 1. A Isus sin Navin posla iz Sitima potajno dvije uhode rekavši im: idite, vidite zemlju i Jerihon. I oni otidoše, i dođoše u kuću jednoj kurvi, kojoj ime bješe Rava, i počinuše ondje. 4.Moj. 25, 1. Sud. 1, 23. Mat. 1, 5. Jevr. 11, 31. Jak. 2, 25.
 2. Ali bi javljeno caru Jerihonskom i kazano: evo, ljudi dođoše ovamo noćas između sinova Izrailjevih da uhode zemlju. Psal. 127, 1. Prič. 21, 30.
 3. I posla car Jerihonski k Ravi i poruči: izvedi ljude koji su došli k tebi i ušli u tvoju kuću, jer su došli da uhode svu zemlju.
 4. Ali žena uzevši ona dva čovjeka sakri ih; pa reče: jest istina da su ljudi došli k meni, ali ja ne znah odakle bijahu; Isu. 6, 17. 2.Sam. 17, 19.
 5. I kad se vrata zatvorahu u sumrak, ljudi izidoše; ne znam kuda otidoše; idite brzo za njima; stignućete ih.
 6. A ona ih bješe izvela na krov, i sakrila ih pod lan netrven, koji bijaše razastrla po krovu.2.Moj. 1, 17. Isu. 6, 25. 2.Sam. 17, 19.
 7. I ljudi pođoše za njima u potjeru put Jordana do broda; i vrata se zatvoriše kad izide potjera za njima. Sud. 3, 28.
 8. Oni pak još ne bjehu pospali, a ona dođe k njima na krov,
 9. I reče im: znam da vam je Gospod dao ovu zemlju, jer nas popade strah od vas, i prepali su se od vas svi koji žive u ovoj zemlji. 1.Moj. 35, 5. 2.Moj. 15, 15. 5.Moj. 2, 25. Isu. 2, 24. Isa. 23, 5.
 10. Jer čusmo kako je Gospod osušio pred vama Crveno More kad izidoste iz Misira, i šta ste učinili od dva cara Amorejska koji bijahu preko Jordana, od Siona i Oga, koje pobiste. 4.Moj. 21, 24. 4.Moj. 21, 34. Isu. 4, 23.
 11. I kad to čusmo, rastopi se srce naše, i ni u kome već nema junaštva od straha vašega; jer je Gospod, Bog vaš, Bog gore na nebu i dolje na zemlji. 2.Moj. 15, 14. 5.Moj. 4, 39. Isu. 5, 1. Isu. 7, 5. 1.Car. 8, 60. Psal. 83, 18. Isa. 13, 7. Dan. 4, 34. Zah. 8, 20. Zah. 8, 23.
 12. Nego sada zakunite mi se Gospodom da ćete učiniti milost domu oca mojega kao što ja vama učinih milost, i dajte mi znak istinit, 1.Moj. 40, 14. Isu. 2, 18. Sud. 1, 24. 1.Sam. 20, 14. 1.Sam. 20, 17. Ef. 6, 1. 1.Tim. 5, 8.
 13. Da ćete sačuvati život mojemu ocu i mojoj materi i mojoj braći i mojim sestrama i svjema njihovijem, i da ćete izbaviti duše naše od smrti.
 14. A ljudi joj odgovoriše: mi ćemo izginuti za vas, ako ne izdate ove naše stvari; i kad nam Gospod da ovu zemlju, učinićemo ti milost i vjeru. Isu. 6, 22. Mat. 5, 7.
 15. Tada ih ona spusti kroz prozor po konopcu; jer kuća njezina bješe na zidu gradskom, i ona na zidu nastavaše. Dela. 9, 25. Jevr. 11, 31.
 16. I reče im: idite u goru da ne naiđe na vas potjera, i ondje se krijte tri dana dokle se ne vrati potjera, pa onda idite svojim putem.
 17. A ljudi joj rekoše: bićemo prosti od ove tvoje zakletve kojom si nas zaklela; 2.Moj. 20, 7.
 18. Evo, kad dođemo u zemlju, veži ovu vrvcu od skerleta na prozor, kroz koji si nas spustila, i skupi kod sebe u tu kuću oca svojega i mater i braću i sav dom oca svojega. 1.Moj. 7, 1. 1.Moj. 19, 12. 1.Moj. 19, 17. Isu. 2, 12. Isu. 6, 23. Jest. 8, 6. Pesma 4, 3. Dela. 11, 14. 2.Tim. 1, 16.
 19. I ko bi god izašao iz tvoje kuće, krv njegova neka bude na njegovu glavu, a mi da nijesmo krivi; a ko god bude s tobom u kući, krv njegova neka dođe na naše glave, ako ga se ko rukom dotakne. 4.Moj. 35, 26. Mat. 27, 25.
 20. Ali ako izdaš ovu stvar našu, tada ćemo biti prosti od tvoje zakletve, kojom si nas zaklela.
 21. A ona odgovori: kako rekoste tako neka bude. Tada ih pusti, i otidoše; i ona veza vrvcu od skerleta na prozor.
 22. A oni otišavši dođoše u goru, i ostaše ondje tri dana dokle se ne vrati potjera; jer ih potjera tražaše po svijem putovima, ali ih ne nađe.
 23. I vratiše se ona dva čovjeka, i sišavši s gore prebrodiše i dođoše k Isusu sinu Navinu, i pripovjediše mu sve što im se dogodilo. Sud. 18, 9.
 24. I rekoše Isusu: zaista dao nam je Gospod u ruke svu tu zemlju, i svi stanovnici one zemlje uplašili su se od nas. 2.Moj. 23, 31. Isu. 6, 2. Isu. 21, 44. Sud. 18, 9.