BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Jevrejima - 8. glava

 1. A ovo je glava od toga što govorimo: imamo takovoga poglavara svešteničkoga koji sjede s desne strane prijestola veličine na nebesima;Kol. 3, 1.
 2. Koji je sluga svetinjama i istinitoj skiniji, koju načini Gospod, a ne čovjek. Jevr. 9, 11.
 3. Jer se svaki poglavar sveštenički postavlja da prinosi dare i žrtve; zato valja da i ovaj što ima što će prinijeti. Ef. 5, 2.
 4. Jer da je na zemlji, ne bi bio sveštenik, kad imaju sveštenici koji prinose dare po zakonu,
 5. Koji služe obličju i sjenu nebeskijeh stvari, kao što bi rečeno Mojsiju kad šćaše skiniju da načini: gledaj, reče, da načiniš sve po prilici koja ti je pokazana na gori. 2.Moj. 25, 40. 4.Moj. 8, 4. Kol. 2, 17. Jevr. 9, 23. Jevr. 10, 1.
 6. A sad dobi bolju službu, kao što je i posrednik boljega zavjeta, koji se na boljijem obećanjima utvrdi. Jevr. 7, 22.
 7. Jer da je onaj prvi bez mane bio, ne bi se drugome tražilo mjesta.
 8. Jer kudeći ih govori: evo dani idu, govori Gospod, i načiniću s domom Izrailjevijem i s domom Judinijem nov zavjet; Jer. 31, 31.
 9. Ne po zavjetu koji načinih s ocevima njihovima u onaj dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Misirske; jer oni ne ostaše u zavjetu mome, i ja ne marih za njih, govori Gospod.
 10. Jer je ovo zavjet koji ću načiniti s domom Izrailjevijem poslije onijeh dana, govori Gospod: daću zakone svoje u misli njihove, i na srcima njihovima napisaću ih, i biću im Bog, i oni će biti meni narod. 1.Moj. 17, 7. Jer. 24, 7. Jezek. 37, 27. Zah. 8, 8.
 11. I nijedan neće učiti svojega bližnjega, i nijedan brata svojega, govoreći: poznaj Gospoda; jer će me svi poznati od maloga do velikoga među njima. Isa. 54, 13. 1.Jov. 2, 27.
 12. Jer ću biti milostiv nepravdama njihovima, i grijeha njihovijeh i bezakonja njihovijeh neću više spominjati.
 13. A kad veli: nov zavjet, prvi načini vethijem; a što je vetho i ostarjelo, blizu je kraja.