BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Jevrejima - 5. glava

 1. Jer svaki poglavar sveštenički koji se iz ljudi uzima, za ljude se postavlja na službu k Bogu, da prinosi dare i žrtve za grijehe, Jevr. 8, 4. Jevr. 10, 29.
 2. Koji može postradati s onima koji ne znadu i zalaze; jer je i on pod slabošću.
 3. I zato je dužan kako za narodne tako i za svoje grijehe prinositi. 3.Moj. 4, 3. Jevr. 5, 1.
 4. I niko sam sebi ne daje časti, nego koji je pozvan od Boga, kao i Aron. 2.Moj. 28, 1. 4.Moj. 16, 5. 4.Moj. 16, 40. 1.Sam. 13, 9. 2.Sam. 6, 6.
 5. Tako i Hristos ne proslavi sam sebe da bude poglavar sveštenički, nego onaj koji mu reče: ti si moj sin, ja te danas rodih. Psal. 2, 7. Jovan 8, 54. Dela. 13, 33.
 6. Kao što i na drugome mjestu govori: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu. Psal. 110, 4. Jevr. 5, 11. Jevr. 7, 8.
 7. On u dane tijela svojega moljenja i molitve k onome koji ga može izbaviti od smrti s vikom velikom i sa suzama prinošaše, i bi utješen po svojoj pobožnosti. Psal. 22, 1. Mat. 26, 53. Jovan 17, 1.
 8. Iako i bijaše sin Božij, ali od onoga što postrada nauči se poslušanju. Fil. 2, 8.
 9. I savršivši se, postade svima koji ga poslušaše uzrok spasenija vječnoga.
 10. I bi narečen od Boga poglavar sveštenički po redu Melhisedekovu. Jevr. 6, 20.
 11. Za kojega bismo vam imali mnogo govoriti što je teško iskazati; jer ste postali slabi na slušanju. 2.Pet. 3, 16.
 12. Jer vi koji bi valjalo da ste učitelji po godinama, opet trebujete da učite koje su prva slova riječi Božije; i postadoste da trebate mlijeka, a ne jake hrane.
 13. Jer koji se god hrani mlijekom, ne razumije riječi pravde, jer je dijete. Ef. 4, 13.
 14. A savršenijeh je tvrda hrana, koji imaju osjećanja dugijem učenjem obučena za razlikovanje i dobra i zla. 1.Kor. 2, 6. 1.Kor. 2, 14.