BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Jevrejima - 2. glava

 1. Toga radi valja nam većma paziti na riječi koje slušamo, da kako ne otpadnemo.
 2. Jer ako je ono što je govoreno preko anđela utvrđeno, i svaki prestupak i oglušak pravednu platu primio: Dela. 7, 53.
 3. Kako ćemo pobjeći na marivši za toliko spasenije? koje poče Gospod propovijedati, i oni koji su čuli potvrdiše među nama, Isa. 45, 17. Mat. 21, 41. Luka 1, 2.
 4. Kad i Bog posvjedoči i znacima i čudesima i različnijem silama, i Duha svetoga razdjeljivanjem po svojoj volji.Mar. 16, 20. Dela. 5, 12. 1.Kor. 12, 11.
 5. Jer Bog ne pokori anđelima vasionoga svijeta, koji ide i o kome govorimo.
 6. Ali neko posvjedoči negdje govoreći: šta je čovjek da ga se opomeneš, ili sin čovječij da ga obiđeš? Psal. 8, 4.
 7. Umalio si ga malijem nečim od anđela, slavom i časti vjenčao si ga, i postavio si ga nad djelima ruku svojijeh:
 8. Sve si pokorio pod noge njegove. A kad mu pokori sve, ništa ne ostavi njemu nepokoreno; ali sad još ne vidimo da mu je sve pokoreno. Ef. 1, 22.
 9. A umaljenoga malijem čim od anđela vidimo Isusa, koji je za smrt što podnese vjenčan slavom i časti, da bi po blagodati Božijoj za sve okusio smrt. Psal. 8, 5.
 10. Jer prilikovaše njemu za kojega je sve i kroz kojega je sve, koji dovede mnoge sinove u slavu, da dovrši poglavara spasenija njihova stradanjem. Prič. 16, 4. Isa. 43, 21. Mat. 3, 15. Luka 24, 46. Jevr. 6, 20. Jevr. 7, 28.
 11. Jer i onaj koji osvećuje, i oni koji se osvećuju, svi su od jednoga; zaradi toga uzroka ne stidi se nazvati ih braćom Mat. 28, 10. Jovan 20, 17.
 12. Govoreći: objaviću ime tvoje braći svojoj, i posred crkve zapjevaću te. Psal. 22, 22.
 13. I opet: ja ću se u njega uzdati. I opet: evo ja i djeca moja koju mi je dao Bog. Psal. 18, 2. Isa. 8, 18. Isa. 12, 2. Jovan 10, 29.
 14. Budući pak da djeca imaju tijelo i krv, tako i on uze dijel u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola; Jovan 1, 14. Rim. 8, 3. Kol. 2, 15. 2.Tim. 1, 10.
 15. I da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi. 4.Moj. 17, 13. Jov 33, 24. Jov 33, 28. Psal. 33, 19. Luka 1, 74.
 16. Jer se zaista ne prima anđela, nego se prima sjemena Avraamova.
 17. Zato bješe dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i vjeran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grijehe narodne. 3.Moj. 9, 15. 3.Moj. 14, 20. Fil. 2, 7.
 18. Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju. Jevr. 4, 15. Jevr. 5, 2.