BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Jevrejima - 13. glava

 1. Ljubav bratinska da ostane među vama.
 2. Gostoljubivosti ne zaboravljajte; jer neki ne znajući iz gostoljubivosti primiše anđele na konak. 1.Moj. 18, 3. 1.Moj. 19, 2. 1.Moj. 24, 44. Mat. 25, 35.
 3. Opominjite se sužanja kao da ste s njima svezani, onijeh kojima se nepravda čini kao da ste i sami u tijelu.Mat. 25, 36. Rim. 12, 15.
 4. Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog. 1.Kor. 7, 38.
 5. Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onijem što imate. Jer on reče: neću te ostaviti, niti ću od tebe otstupiti; 1.Moj. 28, 15. 5.Moj. 31, 6. 5.Moj. 31, 8. Isu. 1, 5. Psal. 37, 25. Isa. 41, 10. Isa. 41, 17.
 6. Tako da smijemo govoriti: Gospod je moj pomoćnik, i neću se bojati; šta će mi učiniti čovjek? Psal. 27, 1.
 7. Opominjite se svojijeh učitelja koji vam kazivaše riječ Božiju; gledajte na svršetak njihova življenja, i ugledajte se na vjeru njihovu.
 8. Isus Hristos juče je i danas onaj isti i vavijek. Jovan 8, 58. Ef. 4, 5. Jevr. 1, 12. Otkr. 1, 4.
 9. U nauke tuđe i različne ne pristajte; jer je dobro blagodaću utvrđivati srca, a ne jelima, od kojijeh ne imaše koristi oni koji življeše u njima.
 10. Imamo pak oltar od kojega oni ne smiju jesti koji služe skiniji. 1.Kor. 9, 13.
 11. Jer kojijeh životinja krv unosi poglavar sveštenički u svetinju za grijehe, onijeh se tjelesa spaljuju izvan okola. 2.Moj. 29, 14. 3.Moj. 4, 11. Jezek. 43, 21.
 12. Zato Isus, da osveti narod krvlju svojom, izvan grada postrada. Jovan 19, 17. Dela. 7, 58.
 13. Zato dakle da izlazimo k njemu izvan okola, noseći njegovu sramotu. 1.Pet. 4, 14.
 14. Jer ovdje nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći. Mih. 2, 10.
 15. Kroz njega dakle da svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest, plod usana koje priznaju ime njegovo.3.Moj. 7, 12. Psal. 50, 14. Isa. 57, 19.
 16. A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte; jer se takovijem žrtvama ugađa Bogu. 2.Kor. 9, 13.
 17. Slušajte učitelje svoje i pokoravajte im se, jer se oni staraju za duše vaše, kao koji će dati odgovor, da to s radošću čine, a ne uzdišući; jer vam ovo ne pomaže. Jezek. 3, 17.
 18. Molite se Bogu za nas. Jer se nadamo da imamo dobru savjest, starajući se u svemu dobro da živimo.
 19. A odviše molim činite ovo, da bih se prije vratio k vama.
 20. A Bog mira, koji izvede iz mrtvijeh velikoga pastira ovcama, krvlju zavjeta vječnoga, Gospoda našega Isusa Hrista, 2.Moj. 24, 8. Isa. 40, 11. Jezek. 34, 23. Zah. 9, 11. Mat. 26, 28. Luka 22, 20. Jovan 10, 11.
 21. Da vas savrši u svakome djelu dobrom, da učinite volju njegovu, čineći u vama što je ugodno pred njim, kroz Isusa Hrista, kojemu slava va vijek vijeka. Amin. Gal. 1, 5.
 22. Molim vas pak, braćo, primite riječ poučenja; jer ukratko napisah i poslah vam.
 23. Znajte da je otišao naš brat Timotije, s kojijem, ako skoro dođe, vidjeću vas. 1.Sol. 3, 2. 1.Tim. 6, 12.
 24. Pozdravite sve učitelje svoje i sve svete. Pozdravljaju vas braća, koja su iz Talijanske.
 25. Blagodat sa svima vama. Amin.