BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Jevrejima - 12. glava

HAC logo
 1. Zato dakle i mi imajući oko sebe toliku gomilu svjedoka, da odbacimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s trpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena,
 2. Gledajući na načelnika vjere i svršitelja Isusa, koji mjesto određene sebi radosti pretrplje krst, ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane prijestola Božijega. Psal. 110, 1. Luka 15, 9. 2.Kor. 3, 18. 1.Pet. 1, 11.
 3. Pomislite dakle na onoga koji je takovo protivljenje protiv sebe od grješnika podnio, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži. Jovan 15, 20. Gal. 6, 9.
 4. Jer još do krvi ne dođoste boreći se protiv grijeha,
 5. I zaboraviste utjehu koju vam govori, kao sinovima: sine moj! ne puštaj u nemar karanja Gospodnja, niti gubi volje kad te on pokara; Jov 5, 17.
 6. Jer koga ljubi Gospod onoga i kara; a bije svakoga sina kojega prima. Psal. 94, 12. Jak. 1, 12. Otkr. 3, 19.
 7. Ako trpite karanje, kao sinovima pokazuje vam se Bog: jer koji je sin kojega otac ne kara?
 8. Ako li ste bez karanja, u kojemu svi dijel dobiše, daklem ste kopilad, a ne sinovi. Psal. 73, 14.
 9. Ako su nam dakle tjelesni ocevi naši karači, i bojimo ih se, kako da ne slušamo oca duhova, da živimo? 4.Moj. 27, 16.
 10. Jer oni za malo dana, kako im ugodno bješe, karahu nas; a ovaj na korist, da dobijemo dijel od njegove svetinje. 3.Moj. 19, 2. Plač. 3, 33.
 11. Jer svako karanje kad biva ne čini se da je radost, nego žalost; ali poslije daće miran rod pravde onima koji su naučeni njime. Jak. 3, 18.
 12. Zato oslabljene ruke i oslabljena koljena ispravite, Jov 4, 3. Psal. 109, 24. Isa. 35, 3.
 13. I staze poravnite nogama svojima, da ne svrne što je hromo, nego još da se iscijeli. Prič. 4, 26. Gal. 6, 1.
 14. Mir imajte i svetinju sa svima; bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. Mat. 5, 8.
 15. Gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božije: da ne uzraste kakav korijen grčine, i ne učini pakost, i tijem da se mnogi ne opogane. 5.Moj. 29, 18.
 16. Da ne bude ko kurvar ili opoganjen, kao Isav, koji je za jedno jelo dao prvorodstvo svoje. 1.Moj. 25, 33.
 17. Jer znate da je i potom, kad šćaše da primi blagoslov, odbačen; jer pokajanje ne nađe mjesta, ako ga i sa suzama tražaše. 1.Moj. 27, 34.
 18. Jer ne pristupiste ka gori koja se može opipati, i ognju razgorjelom, oblaku, i pomrčini, i oluji,2.Moj. 19, 12. 2.Moj. 24, 17. 5.Moj. 4, 11. 2.Tim. 1, 7.
 19. I trubnom glasu, i glasu riječi, kojega se odrekoše oni koji čuše, da ne čuju više riječi; 2.Moj. 20, 19. 5.Moj. 18, 16.
 20. Jer ne mogahu da podnesu ono što se zapovijedaše: ako se i zvijer dotakne do gore, biće kamenjem ubijena. 2.Moj. 19, 12.
 21. I tako strašno bješe ono što se vidje da Mojsije reče: uplašio sam se i drkćem.
 22. Nego pristupiste k Sionskoj gori, i ka gradu Boga živoga, Jerusalimu nebeskome, i mnogijem hiljadama anđela, Psal. 68, 17. Dan. 7, 10. Gal. 4, 26. Fil. 3, 20. Juda 1, 14. Otkr. 3, 12.
 23. K saboru i crkvi prvorodnijeh koji su napisani na nebesima, i Bogu, sudiji sviju, i duhovima savršenijeh pravednika, Fil. 3, 12.
 24. I k Isusu, posredniku zavjeta novoga, i krvi kropljenja, koja bolje govori negoli Aveljeva. 1.Moj. 4, 10. 2.Moj. 24, 8. 1.Pet. 1, 2.
 25. Ali gledajte da se ne odrečete onoga koji govori; jer kad oni ne utekoše koji se odrekoše onoga koji prorokovaše na zemlji, akamoli mi koji se odričemo nebeskoga, 4.Moj. 16, 1. 4.Moj. 16, 48.
 26. Kojega glas potrese onda zemlju, a sad obeća govoreći: još jednom ja ću potresti ne samo zemlju nego i nebo.2.Moj. 19, 18. Agej 2, 6.
 27. A što veli: još jednom, pokazuje da će se ukinuti ono što se pomiče, kao stvoreno, da ostane ono što se ne pomiče. Psal. 102, 26. Mat. 24, 35. 2.Pet. 3, 10.
 28. Zato, primajući carstvo nepokolebano, da imamo blagodat kojom služimo za ugodnost Bogu, s poštovanjem i sa strahom.
 29. Jer je Bog naš oganj koji spaljuje. 2.Moj. 24, 17. 5.Moj. 4, 24. Jezd. 9, 14. Psal. 50, 3. Isa. 66, 15. Jevr. 10, 27.