BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Titu - 2. glava

 1. A ti govori što pristoji zdravoj nauci: 1.Tim. 6, 3.
 2. Starcima da budu trijezni, pošteni, čisti, zdravi u vjeri, u ljubavi, u trpljenju;
 3. Staricama također da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru, 1.Pet. 3, 3.
 4. Da uče mlade da ljube muževe, da ljube djecu,
 5. Da budu poštene, čiste, dobre kućanice, blage, pokorne svojijem muževima, da se ne huli na riječ Božiju. Prič. 7, 11. Kol. 3, 18. 1.Tim. 6, 1. 1.Pet. 3, 1. 1.Pet. 3, 5.
 6. Tako i mladiće svjetuj da budu pošteni.
 7. A u svemu sam sebe podaji za ugled dobrijeh djela, u nauci cijelost, poštenje, Psal. 74, 2. Ef. 6, 24. 1.Pet. 5, 3.
 8. Riječ zdravu, nezazornu: da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas. Nem. 5, 9. 1.Tim. 6, 3.
 9. Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju,
 10. Da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru vjeru, da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu.
 11. Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude, Isa. 49, 6. Jovan 1, 9.
 12. Učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga svijeta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svijetu, Luka 1, 75. Rim. 6, 15.
 13. Čekajući blažena nada i javljenja slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista,Dela. 24, 15. 1.Tim. 1, 1.
 14. Koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakoga bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrijem djelima. 2.Moj. 15, 16. 5.Moj. 7, 6. Mal. 3, 3. Mat. 3, 12. Dela. 15, 9. Jevr. 9, 14.
 15. Ovo govori, i svjetuj, i karaj sa svakom zapoviješću da te niko ne prezire. Prič. 6, 30.