BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Timotiju - 4. glava

 1. Zaklinjem te dakle pred Bogom i Gospodom našijem Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom njegovijem i carstvom njegovijem: 2.Tim. 4, 8.
 2. Propovijedaj riječ, nastoj u dobro vrijeme i u nevrijeme, pokaraj, zaprijeti, umoli sa svakijem snošenjem i učenjem; 1.Tim. 4, 13. Tit. 1, 13.
 3. Jer će doći vrijeme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojijem željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe, Isa. 30, 10. 1.Tim. 1, 10.
 4. I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama. 1.Tim. 1, 4.
 5. A ti budi trijezan u svačemu, trpi zlo, učini djelo jevanđelista, službu svoju svrši. Dela. 21, 8.
 6. Jer ja se već žrtvujem, i vrijeme mojega odlaska nasta. 2.Pet. 1, 14.
 7. Dobar rat ratovah, trku svrših, vjeru održah.
 8. Dalje dakle meni je pripravljen vijenac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovu dolasku.Otkr. 2, 10.
 9. Postaraj se da dođeš brzo k meni; 2.Tim. 4, 21.
 10. Jer me Dimas ostavi, omiljevši mu sadašnji svijet, i otide u Solun; Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju; Luka je sam kod mene. Kol. 4, 14. Filim. 1, 23. 1.Jov. 2, 15.
 11. Marka uzmi i dovedi ga sa sobom; jer mi je dobar za službu. Dela. 12, 25.
 12. A Tihika poslao sam u Efes. Dela. 20, 4.
 13. Kad dođeš donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, a osobito kožne.
 14. Aleksandar kovač mnogo mi zla učini. Da mu Gospod plati po djelu njegovu. 2.Sam. 3, 39. Psal. 28, 4. Dela. 19, 33. 1.Tim. 1, 20.
 15. Čuvaj se i ti od njega; jer se vrlo protivi našijem riječima.
 16. U prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. Da im se ne primi! Dela. 7, 60.
 17. Ali Gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroza me svrši propovijedanje, i da čuju svi neznabošci; i izbavih se od usta lavovijeh. Psal. 22, 21. Psal. 37, 39. Mat. 10, 19. 2.Pet. 2, 9.
 18. I Gospod će me izbaviti od svakoga zla djela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kojemu slava va vijek vijeka. Amin. Psal. 121, 7.
 19. Pozdravi Priskilu i Akilu, i Onisiforov dom. Dela. 18, 2. 2.Tim. 1, 16.
 20. Erast osta u Korintu. A Trofima ostavih u Miletu bolesna. Dela. 19, 22. Dela. 20, 4. Dela. 20, 15.
 21. Postaraj se da dođeš prije zime. Pozdravlja te Euvul, i Pud, i Lin, i Klaudija, i braća sva. Tit. 3, 12.
 22. Gospod Isus Hristos sa duhom tvojijem. Blagodat s vama. Amin.