BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Timotiju - 3. glava

 1. Ali ovo znaj da će u pošljednje dane nastati vremena teška. 1.Jov. 2, 18. Juda 1, 18.
 2. Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni, Dan. 7, 8. Rim. 1, 30.
 3. Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, bijesni, nedobroljubivi,
 4. Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga,
 5. Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. I ovijeh se kloni. Isa. 29, 13. Jezek. 33, 30.
 6. Jer su od ovijeh oni koji se zavlače po kućama, i robe ženice koje su natovarene grijesima i vode ih različne želje, Mat. 23, 14.
 7. Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dođu k poznanju istine. Amos 8, 12. 1.Tim. 2, 4.
 8. Kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenoga uma, nevješti u vjeri. 2.Moj. 7, 11. 2.Moj. 8, 18.
 9. Ali neće dugo napredovati; jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onijeh što posta. 2.Moj. 8, 13. 2.Moj. 9, 11.
 10. A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, namjeru, vjeru, snošenje, ljubav, trpljenje, Luka 1, 3.
 11. Protjerivanja, stradanja, kakova mi se dogodiše u Antiohiji, i u Ikoniji, i u Listri, kakova protjerivanja podnesoh, i od sviju me izbavi Gospod. 1.Moj. 48, 16. Jov 5, 19. Psal. 34, 19. Jer. 1, 19. Jer. 38, 28. Dan. 6, 27. Dela. 13, 45. Dela. 14, 2.
 12. A i svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, biće gonjeni. Mat. 16, 24. Jovan 17, 14. Dela. 14, 22.
 13. A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se.Isa. 30, 2. 1.Jov. 2, 18.
 14. Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio,
 15. I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa. Psal. 119, 11. Dan. 9, 2. Jovan 5, 39. Jovan 20, 31. Dela. 10, 43.
 16. Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, 2.Sam. 23, 2. Mar. 12, 24. Luka 1, 70. Dela. 1, 16. Rim. 4, 23. Jevr. 3, 7. 2.Pet. 1, 20.
 17. Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen. 1.Tim. 6, 11.