BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Timotiju - 1. glava

 1. Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj za obećanje života u Isusu Hristu, Jovan 5, 24. Jovan 5, 39. Ef. 3, 6. Jevr. 9, 15.
 2. Timotiju, ljubaznome sinu, blagodat, milost, mir od Boga oca i Hrista Isusa Gospoda našega.
 3. Zahvaljujem Bogu, kojemu služim od praroditelja čistom savjesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojijem dan i noć,
 4. Želeći da te vidim, opominjući se suza tvojijeh, da se radosti ispunim;
 5. Opominjući se nelicemjerne u tebi vjere koja se useli najprije u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju; a uvjeren sam da je i u tebi; Dela. 16, 1.
 6. Zaradi kojega uzroka napominjem ti da pogrijevaš dar Božij koji je u tebi kako sam metnuo ruke svoje na tebe. 1.Tim. 4, 14.
 7. Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote. Mih. 3, 8. Mar. 5, 15. Luka 24, 49. Rim. 8, 15.
 8. Ne postidi se dakle svjedočanstva Gospoda našega Isusa Hrista, ni mene sužnja njegova; nego postradaj s jevanđeljem Hristovijem po sili Boga, Mar. 8, 38. Rim. 1, 16. Ef. 3, 1.
 9. Koji nas spase i prizva zvanjem svetijem, ne po djelima našima, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu prije vremena vječnijeh; Rim. 8, 28. Rim. 8, 30. Ef. 1, 4. 1.Sol. 4, 7. Tit. 3, 5. Jevr. 3, 1. 1.Pet. 1, 20.
 10. A sad se pokaza u dolasku spasitelja našega Isusa Hrista, koji raskopa smrt, i obasja život i neraspadljivost jevanđeljem; Jovan 14, 6. Ef. 1, 9. Jevr. 2, 14. 1.Pet. 1, 20.
 11. Za koje sam ja postavljen apostol i učitelj neznabožaca.
 12. Zaradi kojega uzroka i ovo stradam; ali se ne stidim, jer znam kome vjerovah, i uvjeren sam da je kadar amanet moj sačuvati za dan onaj. Psal. 31, 5. Luka 23, 46. Jovan 18, 9. 1.Pet. 4, 19.
 13. Imaj u pameti obraz zdravijeh riječi koje si čuo od mene, u vjeri i ljubavi Hrista Isusa. Rim. 2, 20. 1.Tim. 1, 10. 2.Tim. 2, 2. Jevr. 10, 23.
 14. Dobri amanet sačuvaj Duhom svetijem koji živi u nama.
 15. Znaš ovo da se odvratiše od mene svi u Aziji, među kojima je Figel i Ermogen.
 16. A Gospod da da milost Onisiforovu domu; jer me mnogo puta utješi, i okova mojijeh ne postidje se; 2.Sam. 2, 6. Mat. 5, 7. 2.Kor. 7, 13. 2.Tim. 4, 19. Filim. 1, 7.
 17. Nego došavši u Rim potraži me još s većijem staranjem i nađe.
 18. Da da njemu Gospod da nađe milost od Gospoda u dan onaj. I u Efesu koliko mi posluži, ti znaš dobro.Mat. 25, 34. 2.Sol. 1, 10. Jevr. 6, 10.